Channeling

Vraag: het lijkt alsof de wereld – door machtshebbers met manipulatief beleid – in een wurggreep wordt gehouden. Komt het nog wel goed?

Antwoord: Wanneer je het hebt over een wurggreep, zou je kunnen zeggen: er is sprake van een wurggreep van angst. Deze is toegenomen onder invloed van de toestroom van Liefde. Er zijn inderdaad groeperingen die intens meeresoneren met dit niveau van angst, eenvoudig omdat ze op dit niveau van bewustzijn functioneren. Deze groeperingen laten zich gelden en proberen te beheersen en te controleren. Omdat het juist deze groeperingen zijn die zich via de media manifesteren, lijkt het alsof deze conditie de overhand heeft hier op Aarde. 

Dit is niet het geval. Je zou eerder kunnen zeggen dat deze groep zich – vanuit beheerszucht – zo graag laat gelden.

Je hoeft ‘het kwade’ niet te bestrijden

Wanneer je je door dit veld terneergedrukt voelt, dan is dat eenvoudig een teken dat je gelooft dat je iets zou moeten doen om deze krachten te bestrijden. Dat ‘het kwade’ bestreden zou moeten worden door het ‘goede’. Iedereen valt daaraan zo nu en dan ten prooi. Dit is een diepe groef waarmee jullie allemaal te maken hebben, op persoonlijk niveau en collectief niveau. 

Omdat een groot deel van je bewustzijn wordt opgeslokt door deze angstgedachten, ben je niet altijd alert op de vele andere invloeden op aarde. 

Waar vereenzelvig je je mee?

Wanneer je in deze angstspiraal terecht komt, is er niets aan de hand. Je hebt eenvoudig een mogelijkheid om opnieuw te kiezen waarmee je je wenst te vereenzelvigen. En de mate waarin je je vereenzelvigt met het veld van Liefde, dit raster dat in energetische zin losjes om de aarde gespannen ligt, is de mate waarin je vrede ervaart, leeft en uitdrukt in je dagelijkse acties. 

Op relatief niveau is het belangrijk waarmee je je bezig houdt en heb je deze keuze steeds weer. Op absoluut niveau leef je allang in deze Liefde, is er niets verloren gegaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat het geen dwingende keuze is, met fatale gevolgen, maar een keuze om terug te keren naar de Vrede die je bént, een uitermate natuurlijke keuze die volgt op het maximaal uitleven van de ego-ervaring. 

De terugweg is al ingezet

Wanneer jullie het ego-bewustzijn maximaal beleefd hebben, ontstaat er zoiets als een sleetsheid. Dan heeft deze ego-ervaring min of meer afgedaan voor jou. En hoewel deze nog enige tijd zal doorwerken in je menselijke ervaring, is de terugweg al ingezet. Jullie bevinden je allemaal op deze terugweg, op relatief niveau kom je dus steeds bewuster voor deze keuze te staan: ga ik mee in dit angst-grid, of in de Liefde die ik ben en bezie ik al deze bewegingen vanuit deze oeverloze Stilte, waar alles al in orde is, waar zich niets meer afspeelt of hoeft af te spelen?

Dit is de keuze die jou steeds weer wordt aangeboden, en wanneer je deze vreugdevol aanvaardt, leidt deze je met zekerheid terug naar je Zelf. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *