Channeling

Vraag: Ik ben boos. Het vaccineren van kinderen gaat mij te ver. Ik vraag de andere wereld: welke stappen hebben wij hierin nu als mens te zetten en wat kan het Veld voor ons doen?

“Allereerst zijn wij geen andere wereld. Het is belangrijk dit heel helder te maken. Wij spreken vanuit een andere dimensie, waarvan jullie allemaal onderdeel uitmaken. Jullie zíjn deze dimensie. Jullie zijn deze Liefde. En Liefde kan met kracht opereren. Dit is wat je voelt: er wordt een grens bereikt. Je merkt dat je met je vuist op tafel slaat. Dit is een sterk mannelijke energie, die lange tijd onderdrukt is geweest in jullie. Jullie zijn meer vertrouwd met de oceanische vrouwelijke zijnskwaliteit. Maar wanneer je merkt dat er vanuit Liefde een grens wordt bereikt, dan ontstaat er vanuit die mannelijke (rechter)kant van je fysieke systeem een ‘nee’. 

Er zit veel pijn op de ‘nee’ die jullie van binnen voelen

Het is belangrijk dit ‘nee’ te voelen en je helder daarover uit te spreken. Goed te formuleren waar jouw grenzen liggen. In jullie gelederen leeft nog veel oude pijn uit vorige levens. Pijn die te maken heeft met het uitspreken van jullie waarheid. Velen van jullie zijn ook in vorige levens voorvechters geweest van het Licht. Velen hebben een bepaalde lichtfrequentie naar de aarde hebben willen brengen en zijn daarin niet ontvangen. Er zit dus veel pijn op deze ‘nee’ die jullie van binnen voelen. Op het moment dat een ‘nee’ uitgesproken wordt, voel je ook van binnen dat er  heel veel emotie loskomt, dat er veel lostrilt. Het is belangrijk dat goed te voelen: spreek jouw ‘nee’ echt uit en ervaar wat er allemaal met dit ‘nee’ verbonden is, welke angst hierop zit. Hoe lastig je het vindt om hiervoor te gaan staan. Hoe lastig je het vindt om deze mannelijke rechterkant van je fysieke systeem te bewonen en te zeggen: “Nee. In naam van de vrijheid.” “Nee. In naam van de liefde.” “Nee. In naam van wie wij allemaal zijn.” 

Welke oude pijnplekken spelen nog een rol?

In eerste instantie is het belangrijk om goed te gaan doorvoelen en met elkaar een ‘nee’ te formuleren. Wanneer deze ‘nee’ inderdaad uit naam van vrijheid en liefde komt is deze legitiem. Wanneer je niet meer zozeer denkt in termen van ‘goed’ en ‘kwaad’, of zwart en wit, kun je gaan voelen wat de Liefde in jou dicteert. Dit is een soepel, levend proces. Je zegt niet één keer nee, maar gaat ervaren dat je jezelf in groepen gaat uitspreken, steeds opnieuw, vanzelfsprekend met respect voor de ander, maar ook met respect voor jezelf. Je gaat dan voelen wat het met je doet wanneer je zowel de ander als jezelf respecteert. Wat komt er nog omhoog? Welke oude inhouden spelen een rol? Huil daarom. Voel hoezeer die oude pijn jou in je leven heeft beperkt. Voel hoe het op je keel is gaan zitten. Voel hoe je niet vrij vanuit je hart kunt spreken. En rouw daarom wanneer dat aan de orde is.

Verbind je en luister naar elkaar

Dan maak je je veld schoon. En dat is precies waarvoor je deze situatie kunt gebruiken. Je kunt jouw veld op dit moment schoonmaken en echt gaan voelen wat jou beheerst, beperkt en verstikt heeft. Wat er van binnen niet naar buiten heeft kunnen komen. In eerste instantie is dit een individuele taak: het is tussen jou en jou. Maar jullie kunnen je hierin verbinden. Jullie kunnen hierover praten met elkaar. Jullie kunnen elkaar aanhoren. Elkaar troosten. Er voor elkaar zijn. Het is goed om je te verenigen en elkaar daarmee in staat te stellen deze oude inhouden naar boven te brengen, zodat ze aan het Licht komen en in het Licht gezien, doorvoeld en losgelaten kunnen worden. 

Gebruik wat in de maatschappij gebeurt als trigger

Je hebt geen idee wat jullie kunnen bewerkstelligen wanneer jullie dit gezamenlijk en vanuit volle overtuiging doen. Wanneer jullie je werkelijk afstemmen op de Kracht die jullie zijn en deze oude pijnstukken moedig onder ogen komen. Richt je niet zozeer op de maatschappij, maar gebruik wat er in de maatschappij gebeurt als trigger en kom deze oude stukken – waardoor je je terughield, jezelf verstikte, liever stikte dan je waarheid te spreken – onder ogen. Verwerk dit met elkaar. Dan creëren jullie een helder en krachtig Veld en zullen jullie merken dat aan de hand daarvan dingen zullen verschuiven.

En maak steeds het onderscheid tussen pijn en liefde

Gebruik daarbij je onderscheidingsvermogen. Kijk wanneer pijn de drijfveer is en kijk wanneer je vanuit liefde en oprechte kracht handelt. Leer dat onderscheid maken. Dit is een belangrijke reden om samen te komen en wij moedigen jullie daarin aan.

Verenig je op elke manier die door liefde geïnspireerd is. En neem ook je gedachten over liefde onder de loep. Want liefde is niet altijd zachtmoedig. Liefde staat ook stevig op voor wat waar is, voor wat belangrijk is en voor wat beschermd dient te worden.

Jullie zijn pioniers voor deze nieuwe wereld. Jullie zetten deze wereld neer. En dat doen jullie op de manier zoals we zojuist hebben beschreven. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *