Tarieven


Reading

We maken een afspraak voor een gesprek, bij mij thuis of online. Dit gesprek neemt meestal 45 minuten in beslag.

  • je neemt een aantal vragen mee
  • ik leg jouw vragen voor aan het Veld
  • van het Veld ontvang je direct het antwoord op jouw vragen
  • vervolgens kun je op deze antwoorden reageren en eventueel aanvullende vragen stellen om alles helder te krijgen
  • ik neem het consult indien gewenst voor je op

Mijn rol bestaat in het duiden en verhelderen van de antwoorden die je ontvangt van het Veld.

Let op: jouw toekomst wordt nooit voorspeld. Het Veld wijst jou eerder op alles wat een volle expressie van jouw unieke ziel in de weg staat. Het laat je zien waar je niet in balans bent en wat je grofweg kunt doen om weer in verbinding te komen met je eigen kracht. Jouw toekomst verandert wanneer jij verandert. En daarvoor heb je álle tijd.

Prijs: € 75 (ex. BTW) voor 45 minuten


Korte afstemming met het Veld

Wanneer je al eens eerder een reading hebt gehad, kun je ook kiezen voor een korte afstemming met het Veld. Bijvoorbeeld wanneer je voor een lastige beslissing staat. Het Veld kan niet voor jou kiezen, maar wel aangeven welke optie heilzaam voor je zou zijn, of welke pijnplekken een misleidende rol kunnen spelen bij je beslissing.

Prijs: € 20 (ex BTW) voor 15 minuten