Over mij

Als kind voelde ik al een diepe compassie voor het menselijk proces. Ik vond de aarde geen gemakkelijke plek en zag veel onvermogen, onbegrip en onverwerkte pijn in de relatie tussen mensen. Hoewel die situatie natuurlijk pijnlijk was, bleek het ook een belangrijke katalysator op mijn persoonlijke pad. Ik wilde weten of er een andere manier was.

Aanvankelijk zocht ik de antwoorden in de wereld. Ik las álles wat me aansprak op het gebied van filosofie, psychologie en spiritualiteit en bezocht een aantal uitstekende therapeuten. Ik deed een universitaire opleiding psychologie (die ik niet afmaakte) en volgde een keur aan geweldige opleidingen in binnen- en buitenland. Intussen bracht het leven mij alle pijnlijke ervaringen die ik nodig had om tot het besef te komen dat geen van de paden die ik had gevolgd een sluitend antwoord bood op de vragen die ik in me droeg. Pas toen ik het opgaf en de vragen naast me neerlegde, begon ik antwoorden te ontvangen. Maar dit keer van binnenuit.

Vanuit stilte kon ik contact maken met iets wat ik aanvankelijk ‘mijn hart’ noemde, maar wat zich inmiddels kenbaar maakt als het Veld van Liefde: een uitermate liefdevolle en intelligente energie die onze ‘problemen’ in een compleet ander perspectief plaatst en die zich steeds bereid toont ons te helpen in ons menselijk proces.

Dit veld beschouwt onze menselijke weg niet als een eenmalige ‘kans om het te maken’, maar louter als een leerschool waarin elke ervaring, hoe pijnlijk ook, behulpzaam is, omdat deze de potentie heeft ons terug te leiden naar het besef van wat we in werkelijkheid zijn. Geen nietig mens, maar een krachtige ziel die ervoor kiest zichzelf via ervaring te verrijken.

Vanuit dit perspectief werk ik wanneer ik readings voor mensen doe.

Je bent van harte welkom.

Ik ben gevormd door de volgende opleidingen:
• Psychologie, VU Amsterdam
• NLP, Nederlandse Academie voor Psychotherapie
• School for the Work, Byron Katie
• Transpersoonlijke Therapie, Clearmind, Vancouver, Canada
• EssentieCoaching (Methode van Lenne Gieles)