Wat is Bezield Leven?

Jouw levensreis wordt geïnspireerd door het plan van jouw ziel. Die ziel heeft een specifieke bedoeling met dit leven en vanuit die bedoeling worden gebeurtenissen gecreëerd die optimaal zijn voor jouw ontwikkeling. Dat betekent dat er in jouw ervaringsweg geen vergissingen zijn. Alles is in jouw hoogste belang.

Om deze reis te kunnen ervaren, kreeg je eveneens een menselijke persoonlijkheid mee, met een specifiek karakter en specifieke verlangens, angsten en weerstanden.

Deze persoonlijkheid streeft naar veiligheid, zekerheid en geluk…

De persoonlijkheid probeert te voorkomen dat bepaalde pijnlijke gebeurtenissen zich herhalen en wil zich versterken via positieve ervaringen. De persoonlijkheid is voortdurend gericht op ‘zich beter voelen’ en probeert dat ‘beter voelen’ te bereiken door het nastreven van dingen als erkenning, harmonie of acceptatie. De persoonlijkheid voorziet jouw leven dan ook voortdurend van commentaar: dít had wel moeten gebeuren en dát nu juist niet.

De ziel weet dat je veilig bént…

De ziel is niet geïnteresseerd in veiligheid op persoonlijk vlak. Jouw ziel durft deze ervaring aan omdat ze weet dat je ten diepste veilig bént en dat geen enkele ervaring daaraan iets kan veranderen. De ziel wil ervaren. Léven. Zodat je kunt groeien in het besef van wat je werkelijk bent. Niet die nietige, kwetsbare, trotse persoonlijkheid. Maar een wezen van Liefde en Licht.

Hoe maak je het onderscheid?

  • Hoe onderscheid je beide stemmen van elkaar?
  • Wat is de bedoeling van pijnlijke ervaringen die zich herhalen?
  • Hoe kun je deze ervaringen gaan gebruiken voor jouw ontwikkeling?

Daarover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de jaargroep Bezield Leven.

Wat is een jaargroep?

In het dagelijks leven verliezen we onze spirituele basis regelmatig uit het oog. De jaargroep is voor mensen die het fijn vinden steeds weer te worden herinnerd aan dat wat werkelijk telt. Elke bijeenkomst start met een meditatie en een channeling vanuit het Veld van Liefde, waarna we via onze persoonlijke ervaringen onderzoeken wat het is om bezield te leven. We kijken daarbij naar pijn als een noodzakelijke inspiratiebron.

Onder aan de streep gaat er nooit iets mis. Elke ervaring – op de juiste manier bezien – komt ten goede aan jouw bewustwording en geen enkele pijnlijke gebeurtenis heeft een blijvend effect op dát wat jij in werkelijkheid bent. Jij bent Liefde. En jouw leven is een tijdelijk ervaringsproces dat jou uiteindelijk terug leidt naar dat besef. Er is daarbij geen haast en je mag je zo vaak vergissen als nodig is voor jouw ontwikkeling.

Waar?

Warder

Wanneer?

Van oktober 2020 tot maart 2021
Elke 2 weken op vrijdagochtend van 10.00 – 11.30 uur in Warder

Introductie: Vrijdag 25 september (meld je hier aan)

Start bijeenkomsten:

Vrijdag 9 oktober
Vrijdag 23 oktober
Vrijdag 6 november
Vrijdag 20 november
Vrijdag 4 december
Vrijdag 18 december
Vrijdag 8 januari
Vrijdag 22 januari
Vrijdag 5 februari
Vrijdag 19 februari
Vrijdag 5 maart
Vrijdag 19 maart

Bijdrage

EUR 15 per persoon per bijeenkomst. Je meldt je vooraf aan voor de volledige jaargroep.