Channeling

Hoe jij de aarde kunt helen

We spreken vandaag over het behoud van de aarde. Voor velen van jullie is het een zorgelijke situatie: die aarde die vervuild raakt door het toedoen van haar menselijke bewoners, als uitvloeisel van de manier waarop jullie haar hebben ingericht.

De aarde heeft een ziel, net als jullie en alle andere levende wezens die zich op haar manifesteren. Na het ondergaan van alle ontwikkelingen in de afgelopen decennia is zij tot het doorvoelde besef gekomen dat ze wenst samen te werken met de mensheid. Dat er niet langer sprake kan zijn van eenrichtingsverkeer: van een situatie waarin haar schatten en bronnen worden gebruikt, maar de mensheid op haar beurt een houding heeft van afpassen en afmeten, met het terugplanten van een boom hier en het reduceren van wat chemicaliën daar. De aarde wil in een samenwerking stappen die gebaseerd is op wederzijds respect en op liefde en aandacht voor elkaar.

Misschien ontroert het je wanneer je deze zinnen leest. Velen van jullie leven bewust, maar hebben het idee van een werkelijke wederkerigheid in het contact met de aarde nooit echt overwogen. Met wederkerigheid bedoelen wij dat je haar zou erkennen voor alles wat ze jou geeft: zuurstof, schoonheid, voedingsstoffen en feitelijk alles wat je nodig hebt voor jouw bestaan.

Teruggeven aan de aarde

Hoe zou je kunnen teruggeven aan de aarde, op een manier die door haar ontvangen kan worden en die voedend is, anders dan door te letten op je afval, uitstoot en de manier waarop je jouw kinderen voedt? Dat doe je door haar te waarderen, door haar aan te spreken, met haar te communiceren en haar bewust te bedanken voor alles wat ze jou met zo veel liefde en toewijding geeft. En door alles wat op haar groeit en leeft evenééns aan te spreken, te erkennen en ermee te communiceren op manieren die door jou en andere aardebewoners nog moeten worden ontgonnen. Je kunt je afstemmen op de frequentie van deze levende wezens (aarde, dieren en planten net zo goed) en afwachten in hoeverre het wezen in kwestie zich bereid toont ook met jou een vorm van communicatie aan te gaan.

Het is niet gemakkelijk voor mensen om dat te doen. Zodra je je bewust wordt van ‘het leven’ in andere wezens, komen jullie in contact met een gevoel van schuld over het jarenlang onbewust omgaan met jullie leefomgeving. Het is niet makkelijk om dat bij elkaar te nemen en te zeggen: het spijt me, dat ik zo onbewust ben omgegaan met levende wezens die gelijk zijn aan mij en ik erken dat dat pijnlijk geweest is en minder dan optimaal, zowel voor de andere kant als voor mijzelf.

Toch is het belangrijk om dat te doen, om tranen te laten en om dit feit te erkennen, niet omdat je schuldig bent of je zou moeten wentelen in schuldgevoel, maar omdat je verder wenst te gaan op een andere manier en omdat je nú bent wakker geworden voor het feit dat samenwerking de hoogste weg is. De manier waarop jij anderen behandelt, is de manier waarop je jezelf benadert en wat je aan anderen doet, doe je ook aan jou zelf.

Stem je af en luister

Kijk of je in de omgang met een plant eens kunt luisteren, je eens kunt afstemmen op de plant, niet door te kijken naar haar vorm of haar blaadjes, maar door te voelen naar haar wezen. Een plant is een wezen, een bloem is een wezen. Bij dieren is het makkelijker te erkennen dat zij een ziel hebben, maar in het plantenrijk, waarin niet gesproken wordt op een manier die je kunt verstaan, is dat lastiger. Het lijkt dan bijna alsof je te maken hebt met dood materiaal, al kan niets verder van de realiteit verwijderd zijn.

Wij vragen je elkaar te benaderen met aandacht, met respect en met een afwachtende houding, zodat je niet zo zeer jouw eigen ideeën op de voorgrond stelt, maar de boodschap van het andere wezen centraal stelt, teneinde een zeker evenwicht te vinden in de communicatie die je tot nu toe gebezigd hebt. Luister eens, ga eens liggen in een grasveld, zet je eens onder een boom en leun tegen haar prachtige, doorleefde schors. Wat zou deze boom jou te zeggen hebben? Bedenk het niet, maar wees in aandacht bij dit prachtige schepsel. Maak je beschikbaar en bied je aan als gezelschap, als luisterend oor, als iemand die oprecht geïnteresseerd is.

Wanneer je je op een dergelijke manier opstelt, dan heb je een helende invloed op de aarde. Dan ga je voelen dat je nooit bent omgeven met dood materiaal en dat je allemaal onderdeel uitmaakt van dezelfde levensstroom en hetzelfde principe. Dan ga je werkelijk een samenwerking aan die gebaseerd is op het wederzijds in acht nemen van elkaar. En dat is waar de aarde en jullie gehele ecosysteem behoefte aan hebben.

En wanneer je deze levenshouding toch oefent: oefen het ook met jouw medemens. Oefen je in het aanwezig zijn bij anderen op een voelende manier, op een afwachtende manier, met een houding van respect en erkenning, oefen je in het achteroverzitten en eenvoudig gezelschap houden van elkaar, zonder dat de ander je iets moet geven, op wat voor manier of in welke vorm dan ook. Wees eenvoudig een luisterende en voelende aanwezigheid voor de ander. En houd je mening of gedachten nog even voor je. Praten is een overgewaardeerde vorm van communiceren, die een te grote plek is gaan innemen in het spectrum van communicatiemogelijkheden, ten koste van de meer subtielere vormen. Laat jouw gesprekspartner in de stilte ook voelen naar jou. Houd je beschikbaar, maar op een afwachtende manier.

Op die manier zul je voelen dat er vele subtielere lagen zijn in het communicatieproces dan je tot nu toe gevoeld en erkend hebt. Wij wensen je veel plezier met het op die manier samenzijn met jouw medemens, en met alle andere wezens op deze planeet, en wij zeggen je: dàt is de sleutel voor werkelijk wederzijds respect en een samen leven op deze prachtige planeet die jullie je thuis mogen noemen.

Met veel liefde en achting voor jullie aandacht en oprechte bereidheid present te zijn, in liefde voor jullie zelf en de wezens die jullie omringen.

Het Veld van Liefde