Channeling

Je bent in meerdere dimensies tegelijk

Lieve mensen, het is fijn dat jullie er zijn.

We zullen vandaag spreken over het ontvangen van informatie vanuit andere dimensies en de aspecten die daarbij aan de orde komen. Er zijn veel verschillende dimensies in het universum en zoals we eerder al eens hebben vermeld: allemaal met hun eigen dichtheid. De ene dimensie is ‘lichter’ van aard en de andere juist zwaarder en elke dimensie heeft zo zijn functie in de ervaring die deze biedt.

Pijn als brandstof

Een zeer dichte planeet zoals de aarde heeft een hoog ‘voeten in de klei’-gehalte, waardoor de-aspecten-van-God-die-jullie-zijn flink ver de illusie in kunnen gaan. Jullie overtuigingen zijn geschapen in het fysieke en leven daar als ‘het bewijs’ voor het realiteitsgehalte van deze planeet. Jullie denken hier werkelijk te zijn en jullie denken werkelijk een lichaam te zijn, dat hier rondloopt op de aardkorst. Daarmee raak je relatief ver verwijderd van je werkelijke plaats in God en kun je de pijn voelen van die verwijdering, waarna deze pijn de brandstof wordt voor je terugreis naar huis. Er zijn talloze planeten waar deze dichtheid minder zwaar is en het contact met het geestelijke dus groter. Je kunt je voorstellen dat deze ‘plekken’ een compleet andere ervaringsweg bieden.

We hebben ook al eens gezegd dat je in feite op meerdere plekken in het universum tegelijk een ervaringsweg hebt, zodat je gelijktijdig kunt putten uit ervaringen die je elders beleeft. Met name in de ‘droomstaat’ is het eenvoudig deze ervaringen te verwerken en te integreren in de ‘tank’ waaruit je tijdens je huidige incarnatie kunt putten.

Veel mensen weten deze tank goed af te sluiten, vanwege hun geloof in hun huidige ervaring als de enige realiteit die ze hebben. Deze mensen zijn zo vereenzelvigd met hun ervaring, dat ze niet open staan voor informatie die vanuit andere dimensies binnenstroomt en die behulpzaam zou kunnen zijn in hun huidige ervaringsproces. Op die manier krijg je een vrij enge ervaring en zoals we eerder al zeiden: dat heeft zo zijn functie hier op de aardeplaneet.

Je ervaringsveld verbreden

Wanneer je je wél openstelt voor de informatie die jouw tank binnenstroomt, kun je vrij snel verbreden, hier op aarde. Kun je vrij snel expanderen tot een ervaringsveld dat zo veel breder is dan het louter menselijke vaatje waarvoor je jezelf houdt. Het is om deze reden dat sommige, aardgebonden aspecten van God (lees: mensen, red.) zich vasthouden aan ‘de rede’ en dat andere aspecten zich bedienen van zo veel andere informatiebronnen. Deze mensen spreken elkaars taal niet meer en dat is wat je hier op aarde ziet. We hebben de taal van het compleet ego-geïdentificeerde mens, dat niets anders tot zijn beschikking heeft en dat zijn positie te vuur en te zwaard verdedigt, vanuit angst voor alles wat hem wezensvreemd voorkomt. En we hebben de taal van de multidimensionale mens, die zichzelf inmiddels kent als zodanig, al heeft hij of zij daarvoor wellicht geen toereikende woorden. En zo krijg je een situatie waarin beide aspecten van God elkaar niet meer kunnen bereiken.

Laat de ander zijn waar hij is

Toch is er in het rede-geïdentificeerde wezen nog altijd die kern van Liefde aanwezig, dat wat maakt dat hij of zij zich nog ontroerd voelt, de reden waarom hij een kat in huis heeft, zijn kinderen goed verzorgt en iets aardigs doet voor een ander. En in deze liefde kunnen jullie elkaar altijd vinden. Ook al heeft het rede-geïdentificeerde mens geen woorde voor de liefde die hj nog altijd is, hij kan deze voelen wanneer hij ermee in aanraking komt.

Het is de taal van de liefde die jullie allemaal verbindt, lieve mensen en wanneer je deze taal levend laat worden in je zelf, wanneer je deze taal al jouw aspecten laat doordringen en alles-overheersend laat worden in jouw leven, dan zul je deze rede-geïdentificeerde mensen aanraken en hen (zonder enig waarde-oordeel te hanteren) voorleven wie zij zijn.

Liefde is eveneens het schiftingsprincipe bij het lezen en ontvangen van boodschappen vanuit andere dimensies. Hoewel andere dimensies etherischer van aard kunnen zijn, wil dat niet zeggen dat de aspecten van God die daarin functioneren het altijd bij het juiste eind hebben of zich altijd met de beste bedoelingen opstellen. Wanneer je Liefde als het leidend principe voelt in je hart, wordt het eenvoudig het onderscheid te maken tussen boodschappen vanuit een liefdevolle en een minder dan liefdevolle bron.

Liefde lost verdichting op

Jullie leven op dit moment in de tijd op de planeet Aarde en deze planeet biedt jullie niet alleen de kans om de laatste flarden van ego-gericht bewustzijn op de juiste waarde te schatten, maar jullie hebben eveneens een functie in het laten doorstromen van liefde als leidend principe op deze planeet. Dat betekent niet dat jullie een ander bij de hand dienen te nemen, maar dat jullie vanuit liefde kijken naar jezelf en naar de ander in zijn of haar menselijkheid en bij dat kijken de liefde vasthouden. Liefde is als een laserstraal die de dichtheid van zogenaamd solide denkbeelden wat oplost, wat verruimt. Je beoordeelt het object waarop je deze laserstraal richt niet, maar je kijkt er eenvoudig in liefde naar, en deze actie in zichzelf maakt dat het object verruimt. Adem kan halen. Zich wat verbreedt. En dat is een zegen voor de mensheid. Het is niet makkelijk om te leven in een dusdanig versmalde versie van jezelf, hoewel het wel mogelijk is en eveneens een functie heeft.

Richt je dan ook alleen op de liefde van binnen. Blijf thuis bij die liefde en ‘verlaag’ (zonder oordeel) je niet naar het niveau van de reguliere dichtheid van de mensheid. Kijk ernaar in liefde en probeer er niets aan te veranderen. De ander heeft zijn eigen pad.

In welke dimensie jij je ook bevindt en uit welke dimensie jij ook boodschappen of ervaringen ontvangt, blijf gecentreerd in het leidend principe van Liefde. Laat deze liefde doordringen in alles en geef anderen de kans hun eigen ervaringen te laten uitrollen. Zij zullen ‘opstaan’ wanneer de tijd daarvoor gekomen is.

In de tussentijd leef jij de liefde in jezelf zo volledig mogelijk en kijk je met compassie en begrip naar die aspecten in jou die nog meedraaien in het rad van de aardse ervaring. Je doorvoelt deze aspecten en bekijkt ze met aandacht zodat ze, zo lang als ze er nog zijn, doordrongen raken van licht. En je probeert ze niet te veranderen, zodat dwang via de achterdeur weer kan binnenkomen. Je geeft ze bestaansrecht, totdat ze zich uiteen laten vallen in liefde.

Alle wegen leiden naar huis

Op deze manier brengen we alle aspecten van God weer naar huis, in hun eigen tijd, in de achterbak van een wagen die door velden van bloeiende bloemen rijdt, zonder enige haast en genietend van het uitzicht. Geniet ook van dit proces en deze bitterzoete aardse ervaring, die jou tegen het eind van de rit uitsluitend nog als zoet en ongelooflijk kostbaar voorkomt.

Jullie kúnnen niet verkeerd rijden. Alle wegen leiden naar Huis.

In liefde en respect,
Het Veld van Liefde