Channeling

Vraag: Als ik Liefde ben, of Eenheidsbewustzijn, en als dat alles is wat er is, hoe zit het dan met God en engelen? Bestaan die wel?

Vanuit het Eenheidsbewustzijn is er een verlangen om te ervaren. Er is een verlangen om zichzelf te toetsen aan dat wat er in de wereld gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat bewustzijn verschillende vormen aanneemt en daarbij verschillende bewustzijnsniveaus vertegenwoordigt. De bewustzijnsniveaus die in de vorm worden vertegenwoordigd, hebben te maken met het ontwikkelingsniveau dat via een ervaringsweg ontstaat. We spreken dan niet van een hiërarchisch verschil tussen de ene of de andere vorm, maar van ontwikkeling via ervaring. En zo kan het komen dat er vormen zijn die een hoger (of dieper) bewustzijn vertegenwoordigen dan andere. 

Wanneer je nog zeer sterk geïdentificeerd bent met jouw afgescheiden vorm, kan er minder doorschijnen van het bewustzijn dat je in werkelijkheid bent. Dan zul je ook als het ware een vastere vorm aannemen, dan ben je sterker geïncarneerd of ‘dichter’ van aard. En zo kan het zijn dat je om je heen bepaalde bewustzijnsvormen ziet die zeer verdicht zijn, die zeer verhard zijn, die zichzelf met andere woorden zeer identificeren met hun lichaam of persoonlijkheid, met dát wat ze hier op aarde denken te zijn. Deze bewustzijnsvormen zijn als het ware hun origine vergeten, zij zijn uitsluitend geïdentificeerd met dat wat ze hier vertegenwoordigen. Dat zijn de mensen die sterk komen vanuit een gevoel van tekort, die sterk hun positie willen verstevigen via macht, die sterk het spel spelen van ‘jij tegen mij’ en ‘ieder voor zich’. In energetisch opzicht kun je zeggen dat dit verharde, verdichte vormen zijn. 

En dan zijn er hogere bewustzijnsvormen of -manifestaties. Wanneer je daarover spreekt, dan hebben we het over het engelenrijk, het rijk van bewustzijnsaspecten die hier als het ware een gidsende functie kunnen vertegenwoordigen, en die vanwege hun groter bewustzijn ook het vermogen hebben om anderen te herinneren aan hun werkelijke aard. Deze vormen nemen deze taak ook vaak op zich. Je zou kunnen zeggen dat zij een groter deel van het bewust-zijn vertegenwoordigen en anderen daar dus aan kunnen herinneren.

Er is geen sprake van hiërarchie in dit spel, maar wel van een geavanceerder bewustzijn, of van een hoger ervaringsniveau. ‘Groei’ betekent vanuit dit perspectief dus niet dat je je ontwikkelt naar iets anders of hogers, maar dat je je eenvoudig grotere stukken van jezelf herinnert. Groei is: het herinneren van jouw werkelijke aard. Dus wanneer we spreken van ontwikkeling, dan duiden we aan: dat je je meer herinnert. 

Jullie groeien van een sterkere verdichting naar een minder sterke verdichting. Met andere woorden: jullie worden energetisch lichter. Jullie worden luchtiger. Er komt meer ruimte tussen jullie karakter-aspecten. En dat komt omdat jullie je grotere delen van jezelf herinneren, omdat jullie grotere delen van jezelf nu naar deze ervaring toe halen. Dit is de verklaring voor het feit dat er wezens zijn met een groter, lichter bewustzijn. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *