Channeling

Vraag: Hoe komt het dat we zulke uiteenlopende ervaringswegen hebben?

Antwoord: als ziel komen jullie op aarde met een bepaald interessegebied: de behoefte om specifieke thema’s uit te werken. Deze thema’s zijn vaak verweven met pijn, maar deze pijn is instrumenteel. 

Pijn als inspiratiebron

Bij het uitwerken van een thema ga je als ziel vrijwel altijd eerst ‘de vergissing in’. Je probeert iets tot oplossing te brengen en het lukt maar niet. Dat klinkt wellicht weinig vreugdevol, maar de pijn die je daarbij voelt is instrumenteel, omdat deze iets in jullie wakker maakt: namelijk het verlangen om iets uit te diepen.

Wanneer je steeds tegen bepaalde pijnlijke aspecten aanloopt, dan ontstaat het verlangen om je daarvan te verlossen. En vanuit het verlangen om je ervan te verlossen, ontstaat de bereidheid om je verder in een aandachtsveld te verdiepen. Pijn zorgt voor een bepaalde druk: de behoefte om ergens vanaf te komen, is evenredig aan de behoefte om iets ten volle te onderzoeken, om er helemaal in te duiken. En zo wordt pijn een prachtige inspiratiebron. 

Turning pain into purpose

Vrijwel ieder doel wordt geboren uit pijn en op die manier is pijn de aanzet tot verlossing.  Wanneer je heel sterk gemotiveerd bent, omdat je niet meer weet hoe het verder moet, word je als het ware ontvankelijk voor andere oplossingsrichtingen, voor een breder bewustzijn. Op die manier maken jullie je bepaalde aspecten in het leven eigen. 

Het verlangen om je iets ‘eigen’ te maken – een bepaalde waarheid, zijnskracht of wijsheid – staat aan de basis van ieder leven. En jullie gaan deze wijsheid vervolgens in je dragen. Jullie dragen niet alleen pijn bij je, maar ook de wijsheid die je over vele levens vergaard hebt. Geen enkele ervaring is voor niets geweest: wat je je ‘eigen’ maakt, kun je nooit meer verliezen. 

Zo kan het zijn dat iemand die op een bepaald gebied heel wijs is en veel in zich draagt, op een specifiek ander vlak nog vol ‘in proces’ is en geen idee heeft hoe hij zich daartoe moet verhouden.

Geniet van de thema’s die je meebrengt, en weet dat in je grootste pijn je grootste doel ligt. Op deze manier ‘vervolmaken’ jullie je, gedurende jullie vele levens hier op Aarde.

One Comment

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *