Channeling

2022: steeds vaker leven vanuit autonomie

In de overgang naar een nieuw jaar ontstaat een andere energie. Deze energie is in jullie allen voelbaar. Velen van jullie sluiten het oude jaar zorgvuldig af en stappen bewust het nieuwe jaar in.

Om je los te kunnen maken van het oude, moet je letterlijk een stap vooruitzetten en het oude beschouwen: voelen hoe het voor je geweest is en wat het met je heeft gedaan.  Wanneer je dat bewust voelt kun je het ook loslaten, je leeg maken en je ‘verzamelen’ voor een nieuwe periode. 

Het eind van een oude bestaansformule

Het afgelopen jaar had een chaotische kwaliteit, omdat er zo veel verschillende invloeden een rol speelden. Jullie zitten in de staart van een oude bestaansformule, waarin jullie sterk individueel opereren onder aansturing van de gebruikelijke bestuursorganen. Deze organen zijn gewend de dienst uit te maken en wentelen zich in deze status quo. Zij zijn niet gewend aan een sterke oppositie vanuit het volk. Zij gaan voor een groot deel hun eigen gang en hakken knopen door op basis van wat hen gerechtigd lijkt. Dat is in jullie cultuur zo gegroeid.

Jullie organiseren je op een andere manier

Vanuit het volk ontstaat intussen een sterkere hang naar autonomie. Jullie vragen je af in hoeverre de bestaande structuren jullie nog dienen. Jullie zetten vraagtekens bij de motivatie van heersende leiders. Jullie zijn niet bereid je zo in te laten perken als je eerder deed. Er ontstaat dus een voelbaar schisma tussen wat de politiek wil en wat het volk wil. Op dit moment organiseren jullie je in verschillende formaties: mensen die louter vanuit woede en oppositie komen, mensen die zich uitspreken en genuanceerde vragen stellen, mensen die zich loskoppelen van de heersende norm en mensen die zich verzamelen in nieuwe structuren, nieuwe manieren van opereren. 

De autoriteit verschuift van buiten naar binnen

Waar het om gaat, is dat jullie als mens steeds vaker gaan handelen vanuit een innerlijke autoriteit. Jullie ontwikkelen je allemaal op eigen tempo en eigen niveau richting zelfgestuurd leven. Jullie laten je minder beïnvloeden door normen die jullie worden aangereikt van buitenaf en luisteren steeds vaker naar wat je van binnen voelt dat juist is. Je zou ook kunnen zeggen: jullie koppelen je los van ‘vaderlijke’ instanties en gaan op eigen benen staan. Een dergelijke beweging vraagt om een andere inrichting van jullie maatschappij. Autonome mensen kunnen niet aangestuurd worden op de manier die tot nu toe de norm was. 

Laat oude structuren uiteen vallen en voel je autoriteit

Deze breuk tussen wat nodig is en wat gebruikelijk is veroorzaakt de komende tijd de nodige onmin. Oude structuren geven hun macht niet zomaar op en nieuwe autonome structuren laten zich niet leiden. In de komende periode hebben jullie daar volop mee te maken. Waar het om gaat is dat jullie niet zozeer opstaan vanuit verzet tegen het oude, als vanuit die nieuwe gevoelde autoriteit, die eenvoudig geen aansturing nodig heeft. 

Als we jullie al iets kunnen aanbevelen, dan is het om deze nieuwe autoriteit helder te voelen en de oude structuren uiteen te laten vallen. Hoezeer men ook oude wijn in nieuwe zakken probeert te gieten: deze oude structuren hebben ‘de wind niet meer mee’. Ze zijn energetisch gezien niet meer houdbaar. 

Houd je niet te veel bezig met hoe het is geweest, of hoe het nog is, maar laat je leiden door wat je van binnen voelt. Sta eenvoudig op en geef het leven zoveel mogelijk vorm in overeenstemming met jouw innerlijke autoriteit. 

Wij wensen jullie veel vreugde en creatiezin. 

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *