Channeling

Ik voel me vaak alleen. Hoe kan ik me verbonden voelen?

Wij reiken jou de hand. Wanneer je je alleen voelt, kun je ons altijd vragen jou te ondersteunen.

Wij zijn een groep van bewustere zielen, die voeling hebben met alles wat jullie doormaken. Wij zijn niet aan jullie ervaringweg voorbij, maar houden een grotere hoeveelheid bewustzijn vast dan voor jullie hier op Aarde mogelijk is. Via ons kunnen jullie contact maken met datzelfde bewustzijn, waarvan jullie net zo goed deel uitmaken, maar waartoe je niet altijd ‘toegang’ hebt.

Er is zó veel hulp beschikbaar

Op elk moment in jullie aardse ervaring kunnen jullie contact maken met ons of met andere genootschappen van behulpzame zielen die zich ten doel stellen jullie te helpen bij deze bewustzijnsreis op Aarde. Wij kunnen jou troosten of omhullen met Licht. 

Er zijn zo veel bronnen voor jullie beschikbaar. Jullie hoeven het hier niet alleen te doen. Er zijn zoveel Lichtconcentraties om jullie heen die in de startblokken staan om jullie tegemoet te komen. 

Wanneer je helemaal geïdentificeerd bent met dit fysieke lichaam of met deze aardse reis, is het soms moeilijk om hiermee contact te maken, want dan ben je daarop niet afgestemd. Dan heb je je daarvan als het ware afgekeerd. Maar wanneer je je opent naar deze mogelijkheid, dat jullie omringd worden door groepen van zielen die jullie ondersteunen op deze reis, dan kun je dit ook gaan voelen. Het is dan ook belangrijk om je hierop af te stemmen.

Maar je moet je daarvoor wel open stellen

Dit is een belangrijk aspect van jullie taak hier op Aarde: je openstellen voor bredere mogelijkheden. Doe dat nu meteen. Timmer het niet af door te denken dat je weet hoe het zit. Leg eenvoudig je vraag neer bij ons of bij andere behulpzame zielen en voel hoe je tegemoet gesneld wordt. Het is daarvoor nodig om een bepaald gevoel van mogelijkheid te omhelzen. Of tenminste te erkennen dat je niet weet wat zich allemaal om jou heen bevindt. Wanneer je je niet openstelt voor de mogelijkheid van hogere frequenties, zul je deze hogere frequenties ook niet ervaren. Je laat ze feitelijk niet toe in jouw ervaringsveld. 

Jullie zijn vrij om hulp te vragen

Op elk moment van je fysieke bestaan kun je je openen voor hulp. Wanneer  je ’s nachts in het duister ligt of je alleen voelt, kun je vragen: laat mij voelen dat ik verbonden ben. Ik vraag om lichtkracht. Ik vraag om bewustzijn. Ik vraag om te voelen dat ik deel uitmaak van een groter geheel. En je wordt daarbij tegemoet gesneld. 

Maar nooit wanneer je hier niet om vraagt. Jullie zijn vrije wezens. Jullie zijn vrij om je zo beperkt te voelen als je wilt en wij kunnen hierom lachen omdat we weten dat je in realiteit niet beperkt bent. Maar op jullie aardse reis zijn jullie vrij om je te beperken zoveel je wilt. En op een zeker moment mag je je ook weer openstellen en zeggen: ik ben hier. Ik zou graag ondersteuning ervaren. Ik roep jullie aan. Ik vraag om hulp. Ik wil me bevrijd voelen. 

Dit is wat wij voor jullie komen doen. Dus vraag ons om hulp. Blijf niet in je eentje aanmodderen. Stel je open voor een bredere mogelijkheid. 

Dit is ons antwoord op jouw vraag. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *