Verbinding voelen
Channeling

Ben je het met me ééns of niet?

Vraag: 

In deze periode van polarisatie krijgen we allemaal te maken met oordelen – die van onszelf en die van anderen. Hoe kunnen we ons daartoe verhouden? 

Antwoord: 

Wanneer je functioneert vanuit een egosysteem – en dat is nu eenmaal onderdeel van jullie weg – zit je als vanzelfsprekend in een duaal systeem. Dan kom je vanuit een gevoel van verdediging: het idee dat je jouw ruimte moet bevechten. Als je het dan met elkaar oneens bent, is er meteen sprake van ongemak, een bepaalde polarisering, een verdeling in kampen. Zo lig je al snel met elkaar in de clinch.

Jullie leven momenteel in een versterking van dit duale systeem.

Wanneer iemand een ander standpunt inneemt dan jij, voelt dat voor het ego alsof hij of zij jou geweld aandoet. Het lijkt ergens alsof je alles verliest wat je bezit. Wanneer een aantal mensen gezamenlijk een ander standpunt inneemt dan jij, lijkt het erop dat je alleen staat. Alsof dat wat jij vertegenwoordigt niet valide zou zijn. Wanneer jullie deze situatie uitsluitend beschouwen vanuit dit ego-niveau, dan is er geen oplossing. Dan blijf je stelling nemen: de een stelt zich op in de ene hoek van de kamer en de ander in de andere, en het lijkt erop dat deze ruimte niet te overbruggen valt. 

Wanneer jullie je compleet vereenzelvigen met dit ego, met dit construct van overtuigingen en ideeën, is er inderdaad geen oplossing. Dan blijven jullie losse, op zichzelf staande entiteiten die voortdurend met elkaar vechten om hun bestaansrecht. Dit ego voelt zich daadwerkelijk verloren wanneer een ander een discussie ‘wint’, of wanneer een grote groep mensen zijn ideeën-construct geweld aandoet. 

De uitnodiging in deze tijd is om voorbij te gaan zien aan dit ego. Zowel aan jouw eigen ego – jouw verzameling ideeën en overtuigingen – als aan dat van de ander. Het gaat erom dat je leert kijken naar een ander vanuit een andere plek. Je kijkt dan voorbij aan zijn – door angst geïnspireerde – poging om zijn ideeën-construct overeind te houden. Je ziet dat jullie beiden stelling nemen. Jij probeert jouw overtuigingen te verdedigen en een ander doet dat ook. Beide pogingen zijn geboren uit angst. Deze angst kan omslaan in macht, bijvoorbeeld wanneer je je identificeert met een grote groep mensen die dezelfde waarheid verkondigen. Maar ook macht is geboren uit angst. Ook macht is geboren vanuit het idee dat je jezelf en jouw ruimte moet bevechten. 

Het gaat erom dat jullie dieper reiken. Dat jullie contact maken met de ruimte die jullie allemaal verbindt. Er is niets wat níet verbonden is. Laat je niet uitlokken tot discussie, maar ga eenvoudig achterover zitten. Onder dit conflict zijn jullie met elkaar verbonden. Jullie hebben eenvoudig elk vanuit angst een andere stelling ingenomen. 

Jij hebt jouw overtuigingen en kunt deze niet loslaten. De ander kan dat evenmin. Je bent nu eenmaal overtuigd van hetgeen waarvan je overtuigd bent. Kun je zien dat die ander ook heel en compleet is, net zoals jij, en dat deze hele situatie daaraan niets afdoet? Wanneer je dat doet, ben je verbindend bezig. Maak verbinding met wat jij in realiteit bent en bezie de ander van daaruit. Hij is onderdeel van hetzelfde. 

Dit is de uitnodiging van deze periode: te zien dat jullie verbonden zijn met elkaar en dat besef uit te dragen in elk moment. Zelfs wanneer je stil bent, zelfs wanneer je in stilte over straat loopt of in het comfort bent van je eigen huis, heeft dit besef een effect op het complete veld. 

Dan nu naar jullie vraag. Wanneer een ander jou veroordeelt om de standpunten die jij inneemt, worden in jou bepaalde pijnplekken aangeraakt. De veroordeling van die ander brengt je in contact met alles wat je al veroordeelde in jezelf. Jullie leven allemaal met een diepgewortelde pijn die te maken heeft met jullie incarnaties op aarde. Het idee dat er iets mis met je zou zijn. Deze pijn wordt in deze periode ten diepste aangeraakt. Wanneer je werkelijk helend bezig wilt zijn, geef je ruimte aan deze pijn. En begrijp je dat een ander kampt met dezelfde pijn. 

Deze periode nodigt jou uit om je te realiseren wie je bent en je bewust te worden van de pijn die je nog in je draagt, zodat deze pijnplekken doorvoeld kunnen worden, de tranen die erbij horen gehuild kunnen worden, zodat alles daarin tot rust komt. In die zin is deze periode zeer bevrijdend. Elke periode in jullie menselijk bestaan is bevrijdend, maar in deze periode wordt jullie het vuur nogal aan de schenen gelegd. 

Blijf contact maken met jullie realiteit. Lees desnoods over mensen die eerder in jullie geschiedenis hetzelfde deden: zij herinnerden zich wie ze waren temidden van een intens schouwspel. Ze namen nog wel deel aan dit schouwspel, maar de ervaring daarvan werd steeds milder. Dit staat ook jullie te wachten. Kun je zijn met de scherpte, de hardheid die jullie net zozeer naar jezelf voelen als naar de ander? Niet omdat je iets fout doet, maar omdat je nu eenmaal veel oude pijn in je draagt? Dan zul je merken dat de scherpe randjes ervan afgaan. Dan worden jullie milder. En ten gevolge daarvan de wereld ook. 

Wij gunnen jullie dat en wij moedigen jullie daarin aan. 

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *