Channeling

Als je Liefde bent, hoe belangrijk is je persoonlijkheid dan?

Vraag: Je bent dus Stilte en Bewust-Zijn, maar dan heb je toch ook nog een persoonlijkheid. Hoe belangrijk is die persoonlijkheid nou? Moet je ook aandacht besteden aan het cultiveren van je persoonlijkheid, bijvoorbeeld aan je ‘ik-kracht’?

De persoonlijkheid is eenvoudig een vervoersmiddel: een middel waarmee je tot bewustwording kunt komen. Wanneer je de persoonlijkheid té serieus neemt, raak je eigenlijk verwijderd van je basis in Liefde. Wanneer je de persoonlijkheid op de juiste manier gebruikt, dan kun je zien dat jouw persoonlijkheid altijd een ’tekort’ op de omstandigheden plakt. Dan ontstaat er als het ware een keuzemoment: kies ik voor die persoonlijkheid, die altijd een ‘gewond’ soort iemand representeert, die er nooit is, waaraan altijd gesleuteld moet worden en die van alles moet bereiken, of kies je ervoor om terug te keren naar de stilte?

Het ‘vervolmaken’ van je ‘zelf’ leidt uiteindelijk nergens toe

Je bent vrij om jouw persoonlijkheid te vervolmaken, om allerlei ideeën over hoe je zou moeten worden in de toekomst na te jagen (ideeën over ‘ik-kracht’ bijvoorbeeld, want ik-kracht is ook een idee over tekort: we hebben te veel of te weinig ik-kracht, het zijn allemaal ideeën over hoe je moet zijn, als je gelukkig wilt zijn), maar vroeg of laat kom je erachter dat dit nergens toe leidt. Je zou kunnen zeggen dat de persoonlijkheid jou – via de pijn – behulpzaam is om uiteindelijk een keuze te maken tussen angst en liefde. En dan zul je gaan voelen dat liefde al die tijd, zelfs wanneer je compleet vereenzelvigd was met de persoonlijkheid, aanwezig was in jou. Of anders gezegd: dat jij als liefde present was: heel en compleet.

De persoonlijkheid is dus een instrument waarmee je kunt afstemmen: ben ik in liefde of ben ik in angst, ben ik vereenzelvigd met de persoonlijkheid of kan ik voelen dat deze als het ware een vervormd deel is van de stilte die ik ben.

In antwoord op je vraag: is het belangrijk om een bepaalde ik-kracht te ontwikkelen? Nee, dat is niet belangrijk. Maar je zult merken dat hoe meer je geankerd bent in stilte en liefde, des te meer integriteit, helderheid, duidelijkheid en kracht er doorklinkt in jouw dagelijkse acties. Dan vindt er ook een balancering plaats in deze persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid raakt steeds meer geïnspireerd door en gestoeld op de kracht en liefde die je bent. Er ontstaat een natuurlijke balans tussen ‘ik-kracht’ en samen zijn. Niet meer geïnspireerd op ideeën over hoe het moet of over hoe je moet worden. Het is een natuurlijke balancering die zich voltrekt.

Je zou kunnen zeggen dat de persoonlijkheid ‘opgelijnd raakt’ met hogere waarden. Dan zijn er geen ideeën meer over hoe je eruit moet zien, maar is je persoonlijkheid eenvoudig een extensie van de stilte.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *