Channeling

“Deze relatie werkt niet”

Vraag: het is een veelgehoorde opmerking: “deze relatie gaat niet werken”. Kunnen jullie daarover iets zeggen? Kúnnen relaties wel werken en zo ja: wat is dan een werkende relatie? 

Antwoord: “Een werkende relatie is een relatie waarin beide partners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen deel. Ze voegen aan de relatie toe, in termen van liefde, en ze houden een scherp oog op elke ‘vervuiling’ die de relatie binnensluipt als gevolg van hun eigen oude pijn. Ieder mens heeft oude pijn die zijn of haar dagelijks functioneren voortdurend beïnvloedt. 

Steeds opnieuw belazerd

Wanneer we de ervaring hebben gehad eens belazerd te zijn, dan zien we die mogelijkheid overal om ons heen opnieuw. Dan belasten we ook onze partner met onze vastbeslotenheid ‘nooit meer belazerd te worden’ en dat is een zware last voor een ander om te dragen. Wanneer die ander dan iets doet wat wij ervaren als ‘belazeren’, dan zeggen we: “Zie je wel! Ik word weer belazerd!” We brengen die oude pijn in alsof het een realiteit betreft: ik ben belazerd en jij ben in staat mij ook te belazeren en wanneer dat gebeurt doet dat mij dusdanig pijn dat ik beschadigd ben.

Welnu, wij benadrukken maar eens: een mens kan niet beschadigd worden door externe omstandigheden, maar wordt ‘beschadigd’ door de voortdurende projectie van zijn eigen oude pijn. Het is een vreemd gegeven voor de meesten onder jullie: dat we steeds weer onszelf ‘beschadigen’ door te geloven in de realiteit van oude pijn, in het manifest zijn daarvan, en zo creëren we meer van hetzelfde, eenvoudig omdat we steeds zoeken naar dat wat we willen voorkomen, omdat we denken dat het ons in werkelijkheid geschaad heeft. 

Je zou er veel beter aan doen wanneer je deze oude pijn onder de loep zou nemen en zou voelen: dit heeft mij in realiteit nooit geschaad. Het heeft wel plaatsgevonden op het niveau van mijn ervaring, maar het heeft nooit het effect gehad dat ik het toedicht. Ik kan het loslaten en ik ben vrij, omdat geen van de gebeurtenissen in mijn leven mij permanent schade kunnen toebrengen. We praten dan over het niveau waarop je werkelijk bestaat: jij bestaat in God, jij bent een Goddelijk wezen en geen enkele ervaring kan jou schade toebrengen.

Maar niets kan mij schaden

Hetzelfde geldt overigens voor het tegenovergestelde: geen enkele ervaring kan tóevoegen aan wat jij bent. Een ander kan jou werkelijk niet geven wat jij denkt te ontberen, want jij ontbeert niets. Wanneer je werkelijk voelt naar de Stille Kern in jouw wezen, dan ga je voelen dat geen enkele gebeurtenis ooit zou kunnen toevoegen aan of wegnemen van die heerlijke, eeuwige stille aard, en wanneer je die stille kern steeds vaker opmerkt in jouw leven, neemt de behoefte om je voor andere mensen af te schermen of juist overmatig contact met andere mensen na te jagen ook evenredig af. 

En mijn leven is geen opeenstapeling van oude pijn

Een relatie kan dus niets aan jou toevoegen en het kan fijn zijn een ervaringsweg met elkaar te delen. De mate waarin je in contact staat met dit stille wezen in jou zelf is de mate waarin je kunt genieten van alles om je heen en dus ook van de partner die zo gracieus in staat is zich naast jou te scharen in dit leven. Die bereid is om een groot deel van zijn of haar tijd met jou door te brengen en die wellicht zelfs in staat is de relatie te gebruiken voor een hernieuwd besef van wat hij of zij is. De partner die zijn oude pijn wellicht eveneens onder ogen komt en die de relatie niet tracht te belasten met de  verantwoordelijkheid daarvoor. 

Een werkende relatie is dus een relatie waarin mensen leren – via de druk van oude pijn die steeds weer verzwaart en belast – verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en te gaan voelen dat hun leven geen opeenstapeling is geweest van pijnlijke momenten of onrecht, en dat zij er steeds weer voor kunnen kiezen te verblijven in die innerlijke kern. Dan komt feitelijk alles om je heen tot leven, omdat je alles ook herkent als onderdeel van die stille kern in jou. Je ziet dat niets of niemand is afgescheiden en dat alles deel uitmaakt van hetzelfde lichtende Geheel. 

Dan is er niet alleen sprake van een werkende relatie, maar van een werkend alles, en dan ga je zien dat elke situatie, hoe pijnlijk of lastig of hoe vreugdevol juist ook, jou de mogelijkheid geeft te kiezen wat jij Bent. 

In Liefde voor jullie en jullie dappere weg, die louter dapper is vanwege de misvattingen die jullie in je dragen, en niet omdat er daadwerkelijk een risico aan verbonden is. Jullie zijn nog altijd heel en compleet in God,”

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *