Channeling

Stem je af op het Licht

Lieve mensen,

Het is een tijd waarin veel dingen in een rap tempo verschuiven. Deze tijd heeft een flinke aanloop gehad, die de meer gevoelige zielen onder jullie hebben gevoeld en die hen in staat heeft gesteld te anticiperen op hetgeen er komen ging. Andere zielen hebben dat in mindere mate gekund en er zijn ook zielen die de veranderingen in het geheel niet hebben gevoeld

Verheug u over deze verandering. Voel dat het een plek heeft in het grotere schema van de dingen. Vertrouw erop dat wat zich nu aan de mensheid voltrekt in haar hoogste belang is. En luister naar de impulsen die u nu en de komende tijd zult voelen. Kijk wat zich aan u voordoet en heb daar aandacht voor. Luister naar alles wat u ingegeven wordt en schat het op waarde. De aarde rolt een nieuw tijdperk in en dit tijdperk gaat over een groter gemak, een mogelijkheid tot ontspannen in de ervaring die jullie hier doormaken. Verheug jullie daarin.

Het materialistisch perspectief: angst voor verlies

Met alle gebeurtenissen die zich de afgelopen tijd aan jullie hebben voorgedaan en alle gebeurtenissen die er nog aan komen, zul je zien dat een groep mensen in angst raakt. Zij verliezen als het ware de grond onder hun voeten. Dat waarop zij gerekend hadden, dat waarvan zij dachten dat het hen definieerde, blijkt niet zo zeker te zijn als ze dachten. En dat is maar goed ook, want de kaders waarmee jullie werkten waren beperkt. Zij waren eenzijdig gebaseerd op macht, controle en beperking en hielden jullie gevangen in een materialistisch perspectief.

Dit materialistisch perspectief zal verdwijnen omdat het ruimte dient te maken voor een veel lichtere manier van zijn. Deze lichtere manier van zijn zal zich aan jullie voordoen en een effect teweeg brengen in ieder mens. De aarde heeft het zo bepaald. Zij heeft besloten zich te verbreden en te verlichten en zichzelf en alles wat zich op haar bevindt naar een hoger plan te tillen. Julie kunnen daarin mee.

Het oude wordt niet langer gedragen

Je kunt er ook tegenin. Dan zal alles wat je doet voelbaar zwaar worden, alsof je door de modder ploegt, iets in stand probeert te houden wat niet langer gedragen of gefaciliteerd wordt. Alsof je een app gebruikt, die niet meer ge-updatet wordt, om in termen van computers te spreken. Je doet dan iets wat tegennatuurlijk is voor de plek waarop je je bevindt.

Wij roepen jullie op je af te stemmen op het licht dat binnenstroomt en dat door de aarde geïntegreerd wordt. Stem je af op het licht en laat het stromen en zijn weg vinden in jouw leven. Richt je niet meer op het oude, maar laat het los en wees verheugd over dit nieuwe perspectief dat jullie zal dienen. Wanneer je dit licht in jezelf integreert, dan zal het zichtbaar worden voor anderen, niet zozeer fysiek zichtbaar, maar het zal worden ‘opgepakt’ door anderen die deze keuze dan eveneens kunnen maken.

Vrijheid in nieuwe structuren

Laat dit gebeuren. Stel je ervoor open. Maak je actief beschikbaar en stroom mee, lieve mensen, want jullie zullen méér van wat jullie zijn kunnen manifesteren op deze aarde en het is tijd. De aarde is moe. Jullie zijn moe. Er is meer dan genoeg pijn en verharding ervaren. Jullie kunnen verder en maak je geen zorgen om de heersende structuren. Zij bepalen niet wie jullie zijn. Jullie hebben deze niet langer nodig en er zullen nieuwe structuren ontstaan die meer vrijheid in zich herbergen en een grotere vreugde inhouden voor jullie allemaal.

Dit is wat jullie werkelijk willen en ook al gaat het deze keer niet zozeer over creëren, maar meer over loslaten: vertrouw erop dat dit zijn weg vindt. Verklaar je bereid.

Wij steunen jullie in dit proces, vanaf de hogere lagen van jullie zijn. Wij zien jullie en wij moedigen jullie aan. Vertrouw op ons. Herken ons. Laat alles begaan.

In liefde,
Vanuit de hogere velden van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *