Channeling

Jouw zelfgekozen weg

Op dit moment in de tijd vindt er een grote transformatie plaats, een transformatie die zijn weerga niet kent in termen van het effect dat ze op jullie heeft. Voordat jullie incarneerden, hebben jullie je aangemeld voor dit proces, waarin de aarde zichzelf kantelt en terugkeert naar een vollere ervaring van zichzelf, een ‘heruitvinding’ van zichzelf. En nu jullie hier zijn, lijkt het alsof er allemaal dingen gebeuren die niet in orde zijn en voelen jullie angst bij de ontwikkeling die jullie doormaken.

Angst is heel normaal

Het is heel menselijk en normaal om angst te voelen bij een dergelijk grote verandering, waarin werkelijk alles om je heen op een nieuwe leest geschoeid wordt. Het gaat er niet om deze angst te veronachtzamen, er los van te komen of je compleet op te lijnen met dit proces. Het is onmogelijk om je níet op te lijnen met dit proces, maar voordat het zo ver is, komen er veel onverwerkte stukken in jouw energieveld omhoog en vinden er verschuivingen plaats in de manier waarop jullie leven is georganiseerd. Dat zorgt voor een zeker gevoel van onthutsing en dat is begrijpelijk.

Probeer je niet anders, niet heiliger, niet geavanceerder voor te doen dan je nu bent en omhels deze stukken met heel je wezen. Wees er mee op een zachte en liefdevolle manier. Kijk ernaar en breng begrip op voor jezelf, voor de oude jij die te maken krijgt met een sterke kracht die alles aan de oppervlakte brengt waarvan je afscheid moet nemen.

Het oude werkt niet meer

Velen van jullie zullen merken dat de manier waarop je gewoon was dingen aan te pakken niet meer werkt. Het is alsof jouw ‘bedrading’ verandert, hetgeen ervoor zorgt dat je dingen niet meer op de oude, gecontroleerde, beheerste manier kunt vervolmaken. Zo kan het zijn dat je vaker rust moet nemen, meer wilt genieten, vertraagt of dingen anderszins op een compleet andere manier aanpakt. En dat is goed, ook al vervult het je met afschuw of angst: hoe kan het dat ik relatief eenvoudige dingen niet meer voor elkaar krijg op de oude manier?

Welnu, daar is een goede reden voor. Je zou kunnen zeggen dat een groter deel van jouw hogere zelf een plek krijgt in jouw energetisch veld. En daarmee verandert de trilling van jouw veld. Je bent niet langer zo geïnteresseerd in het houden van het overzicht, maar voelt meer rust en vrede. En die vrede verdiept zich niet in de manier waarop jij dingen deed. Die vrede is geïnteresseerd in expansie, in groter worden, in een gevoel van vrijheid binnen de beperking waarin je leeft. En deze vrijheid ontstaat daar waar het schuurt, die ontstaat daar waar je moeite hebt met dingen, het nog niet weet.

Vertrouw het proces

Geef je dus over aan hoe het gaat, vertrouw erop dat alles zijn beslag krijgt en ‘bemoei’ je niet zo met de manier waarop dat gebeurt. Volg de impulsen die je van binnen voelt en vertrouw erop dat dat goed is. Alles wat dient te gebeuren, zal ook gebeuren want dat is de aard van dit georkestreerde menselijk proces: jullie krijgen precies die ervaring die nodig is voor jullie ontwikkeling en er zijn geen vergissingen in de ervaringen die zich aandienen in jullie leven. Kies ervoor deze ervaringen in gratie te ontvangen. Geef je over aan hoe het nu eenmaal gaat want elke gebeurtenis heeft betekenis, al weet je op dit moment niet welke.

Wij houden van jullie en wij begeleiden jullie op deze aardse weg die jullie zo vaak voor raadsels stelt en wij drukken jullie op het hart: alles is in orde.

In liefde,
Het Veld van Liefde

4 Comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *