Channeling

Het keerpunt van de Aarde

We zijn aangekomen op een interessant punt in de tijd. Een keerpunt, zou je kunnen zeggen, van waaruit de energie omkantelt en terugkeert naar haar bron. Jullie hebben het einde bereikt van het uitleven van een puur egocentrisch bewustzijn, een puur zelfgericht bestaan. En er is geen weg terug.

Jullie leven op planeet Aarde, en zoals wij via andere bronnen ook al helder hebben gemaakt: deze planeet, die een ziel en een bewustzijn bezit, is vastbesloten zichzelf naar een hogere frequentie te tillen en dat betekent dat levensvormen die zich daarmee niet kunnen vereenzelvigen, die deze frequentie als het ware niet kunnen bijhouden, omdat zij nog te gehecht zijn aan de materie en aan de vorm, niet langer houdbaar zijn op aarde.

Opwindend of negatief?

Deze verhoging van de frequentie brengt een grote omkering met zich mee en toont zich als een periode van onberekenbaarheid voor de zielen die zich nog niet hebben opgelijnd met deze hogere trilling en als een enorm spannende periode voor die zielen die zich vanuit hun zielsverlangen hebben voorbereid op deze verandering.

De gebeurtenissen die zich op dit moment aan jullie voltrekken kunnen dan ook gezien worden als positief of negatief, afhankelijk van de mate waarin je geïdentificeerd bent met jouw vorm, met louter het lichaam – in welk geval je gedwongen bent ook alles om je heen te zien als ‘materiaal’.

Voor de zielen die hun voorbereidend werk hebben gedaan – louter omdat dat paste binnen hun ontwikkelingspad – is deze periode een enorm opwindende fase, waarin zij uitgedaagd worden om alles wat zij zich tot nu toe hebben eigen gemaakt in de praktijk te brengen. Zij worden gevraagd zich op te lijnen met de hoogst mogelijke frequentie en dit oplijnen wordt vereenvoudigd omdat de ziel van moeder aarde datzelfde proces doorloopt. Het wordt in deze fase dan ook makkelijker om hogere frequenties toe te laten in je ervaringsveld.

Voor de mensen die nog niet meekunnen in dit proces – en daarover wordt geen oordeel geveld: zij zijn eenvoudig niet toe aan deze volgende stap en hebben daarvoor nog meer ervaring nodig – lijkt het er momenteel op dat hun leven wordt ontwricht. Dat er dingen gebeuren die onmogelijk zijn en angstaanjagend.

Stroom gracieus mee

Wij zeggen tegen beide groepen zielen: heb vertrouwen. Weet dat alles zich beweegt volgens een plan dat een optimale ontwikkelingskans biedt aan iedereen, op welk niveau hij of zij zich ook bevindt. De aarde komt niet aan haar eind, zij ontwikkelt zich eenvoudig in sneltreinvaart en deze ontwikkeling is onomkeerbaar. Je kunt erin mee wanneer je in staat bent je over te geven aan de bewegingen die zich voltrekken en wij adviseren jullie: ga gracieus mee. Geef je over en stel je open voor dat wat jou getoond wordt, zowel van binnen als van buiten. Zie alles wat nog in de weg staat aan deze overgave als een kans om nog dieper te reiken en je nog verder open te stellen. Geef op wat je niet meer dient en open je voor nieuwe mogelijkheden.

Wanneer je op deze manier meestroomt, dan zul je merken dat zich een weg voor jou ontvouwt die zo veel vreugdevoller, zo veel makkelijker en lichter is dan de weg die je voor jezelf in elkaar hebt getimmerd, de weg die je voor jezelf bedacht toen je nog onvoldoende weet had van de scheppende kracht waarvan je deel uitmaakt.

Wij nodigen jullie uit om deel uit te maken van de nieuwe aarde. Wees onbevreesd en zeg eenvoudig: “JA”.

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *