Channeling

Samenwerken vanuit kracht

In Hoe jij de aarde kunt helen spraken wij al over de situatie in de wereld. Vandaag bieden we een bredere blik op de fenomenen waarmee jullie in deze ontwikkelingsfase van de aarde te maken hebben. We hebben gesproken over de onverzettelijkheid die de aarde laat zien in haar uitnodiging tot samenwerken met de mens: zij wenst dat er niet langer gebruik van haar wordt gemaakt en nodigt jullie uit deel te nemen aan een gelijkwaardige samenwerking en daarvan een bewuste stap in jullie leven te maken.

Een aantal van jullie doet dit al, een groter aantal zal nog volgen en een deel van de mensheid zal deze oproep in het geheel niet voelen. Dat zijn de mensen die vrijwel compleet samenvallen met hun persoonlijkheid en daarnaast geen ruimte hebben om boodschappen op te vangen vanuit een breder geheel. Het op deze manier in het leven staan, vanuit het idee dat je een afgeschermd mens bent, dat gebruik maakt van de bronnen die je om je heen aantreft, is niet langer houdbaar op de aarde. Maar het is ook niet langer houdbaar in de mens. We hebben een hoogtepunt bereikt in het uitleven van de individualiteit die ons lange tijd behulpzaam is geweest en op dit moment zullen we een ommezwaai maken naar het uitwerken en uitleven van vereniging in de geest. Vereniging op het gebied van het fysieke ervaringsveld zal liggen in het verlengde daarvan.

Voel de impuls om je te verenigen

Op allerlei manieren zullen jullie je in de komende perioden met elkaar verenigen. Jullie zullen de impuls krijgen om eigenschappen die je aanvankelijk in jezelf zocht (vanuit het idee dat je omni-inzetbaar moest zijn, of anders gezegd: alles moest kunnen) buiten jezelf te gaan zoeken, vanuit de wetenschap dat jullie samen meer zijn dan alleen. Er komt iets extra’s kijken bij een verzameling van mensen: een groep bestaat niet alleen uit individuen en is meer dan de optelsom der delen: een groep heeft ook een energie van zichzelf. En van die energie zullen jullie gebruik gaan maken wanneer je samenwerkt en het effect van deze samenwerking is altijd afhankelijk van het doel dat je aan deze samenwerking gesteld hebt. De energie van de groep reflecteert dit doel.

Moeiteloos en op basis van kracht

Zoals je weet zijn er onder aan de streep slechts twee energieën werkzaam: angst en liefde. Een groep die ontstaat vanuit het idee dat er verdedigd moet worden of beschermd, kent een compleet andere energie dan een groep die ontstaat uit het idee dat krachten gebundeld kunnen worden in een vreugdevolle samenwerking, waarbij feitelijk gevierd wordt dat Liefde al ís. De ideale samenwerking is dan ook gebaseerd op kracht en niet op het idee dat er iets verbeterd moet worden.

Groepen die vanuit het verdedigingsprincipe zijn opgesteld horen bij de oude tijd en groepen die opereren op basis van kracht en sterke punten, zullen zich in de komende periode versterken en de samenleving op ingrijpende manier veranderen. Jullie zullen allerlei nieuwe samenwerkingsvormen zien, die op een veel vrijere manier in de wereld geankerd worden. Deze samenwerkingsvormen zullen ook niet langer op dezelfde wijze geconsolideerd hoeven worden als de samenwerkingsverbanden die zich baseren op de oude energie. De intentie in zichzelf is verbinding genoeg. Jullie zullen het ook voelen wanneer er samengewerkt dient te worden: alle voorwaarden dienen zich aan en er ontstaat een interesse, een nieuwsgierigheid, een impuls in jezelf wanneer het tijd is voor vereniging. Ook dat is een nieuw fenomeen ten opzichte van oude vormen van samenwerking, die gebaseerd waren op het verdedigend principe, waarbij de persoonlijkheden zich schuil konden houden in de groep, in plaats van in hun kracht konden staan.

Verzet tegen oude structuren is niet nodig: het oude zal eenvoudig afsterven

Kortom, samenwerking wordt het nieuwe op-jezelf-staan. En dat betekent ook dat je je niet langer verzet tegen bestaande structuren, er niet tegen in opstand komt en geen oproeren organiseert om tegen deze structuren te ageren, maar dat je iets nieuws in het leven roept op basis van nieuwe, vreugdevolle impulsen. Vanwege de vreugdevolle energie achter deze impulsen zullen deze nieuwe structuren een aantrekkingskracht uitoefenen op anderen en zo zullen de oude structuren eenvoudig afsterven, vanwege een gebrek aan belangstelling van het geheel. Er hoeft nergens tegen gevochten te worden, er mag eenvoudig een nieuwe, vreugdevolle keuze worden gemaakt. Liefdevolle structuren zijn inclusief, terwijl de oude op angst gebaseerde vormen vaak exclusief zijn en ook een zekere exclusiviteit willen uitstralen, vanuit het achterhaalde idee dat ze daarmee aantrekkelijker en unieker worden. Uniciteit is niet langer een factor in de nieuwe samenwerkingsvorm. Iedereen mag meedoen en iedereen wordt aangetrokken op basis van het leidend energieprincipe bij de oprichting van deze vormen. Dat gaat dus allemaal vanzelf.

Moeiteloosheid is een belangrijke factor in deze nieuwe structuren. Alles wordt moeiteloos wanneer de samenwerkingsvorm gebaseerd is op liefde, vreugde en de wetenschap dat alles in de basis al in orde ís.

Verwacht dus niet dat oude structuren omver geworpen zullen moeten worden. Zij zullen eenvoudig tanende zijn.

Slachtofferschap niet houdbaar

De wereld die uit deze nieuwe samenwerkingsvormen zal herrijzen is een compleet andere dan de wereld die jullie momenteel kennen en zal zich baseren op kracht in plaats van onmacht en op liefde in plaats van angst. Je kunt je nu al voorstellen dat er deelgebieden zijn die er compleet anders uit komen te zien. Zo zal het principe van ‘zwervers’ die op de straat leven niet langer houdbaar zijn en afnemen in intensiteit. Er zullen eenvoudig nieuwe structuren ontstaan waarbij het idee van slachtofferschap niet langer houdbaar is. Wanneer er een vreugdevol alternatief ontstaat, zal de keuze van iemand voor ‘the hard way’ heel helder zichtbaar worden als slachtofferschap en vasthouden aan het eigen gelijk. En dat roept een ontwikkelingsverzoek in het leven voor deze mensen.

Verheug je over deze nieuwe samenlevingsvorm die zich onafwendbaar aan jullie zal voordoen en wees alert op alle impulsen die je van binnen voelt om anderen uit te nodigen zich met jou te verenigen in een gezamenlijk doel.

Wij wensen jullie een fijn weekend. Het is een tijd om te vieren.

Met liefde, respect en een gevoel van vreugdevolle verwachting,

Het Veld van Liefde