Eigen waarheid
Channeling

Laat ieder zijn eigen waarheid

Vraag:
Veel mensen om mij heen staan te juichen als ze gevaccineerd mogen worden. Ik niet. Voor mijn gevoel is er geen openheid en worden feiten verdraaid. Ik hoef daarin geen gelijk te krijgen, maar ik wil wel graag ruimte voor mijn standpunt. Ik stoor me ook aan de verregaande maatregelen.

Antwoord:

Vele mensen volgen nog klakkeloos wat hen wordt aangereikt. Zij hebben een vast vertrouwen in bepaalde instanties, puur omdat het instanties zijn die ‘erover gaan’. Je kunt dat vergelijken met een kind dat fiducie in zijn ouders heeft: het wil niet onder ogen zien dat ook zijn ouders fouten maken en dingen doen die niet optimaal zijn. Mensen die inmiddels een breder bewustzijn hebben kunnen daarnaar kijken en zien dat ook deze instanties egogericht denken en handelen, net zoals je dat zelf doet wanneer je geïnvesteerd bent in je losstaande identiteit. Het ego laat zich nu eenmaal leiden door dat wat voordeel oplevert en denkt in termen van persoonlijk gewin. Hetzelfde geldt voor instanties en grotere organisaties. Ook deze functioneren nog volgens de wetten van “ik tegen jou” en “als ik verlies, dan win jij”.

We ontwikkelen ons allemaal op onze eigen tijd

Wanneer je je niet bewust bent van dit ego-functioneren in jezelf, kun je je ook niet bewust zijn van het ego-functioneren in deze organisaties of grotere koepels. Omdat jullie al een zekere weg hebben afgelegd en je al bewust bent geworden van de opportunistische kwaliteit van jouw eigen ego, zie je het ook overal om je heen. En dan kun je je niet voorstellen dat andere mensen de ogen niet openen. Maar andere mensen zijn nog niet op het punt beland waarop ze zich bewust worden van hun eigen innerlijke lagen. En deze ontwikkeling gaat niet sneller dan ‘ie op dit moment gaat. Door de sneltreinvaart waarin verschillende misstanden of opportunistisch handelen op dit moment aan het licht komen, zullen zij zich ook achter de oren gaan krabben, maar dat doen ze allemaal op hun eigen tijd, net zoals jij je op je eigen tijd ontwikkeld hebt.

Een ander in zijn waarde laten, is jezélf in je waarde laten

Mensen kunnen eenvoudigweg niet zien wat ze nog niet kunnen zien. Het is belangrijk dat je hen in hun waarde laat, want wanneer je hen in hun waarde laat, dan laat je ook jezelf in je waarde. Eigenlijk wil je dat wat je aan jezelf geeft ook aan deze andere mensen geven. Jij staat toe dat jij bent waar je bent. Jij staat toe dat jij je bedenkingen hebt, jij staat toe dat jij je keuze maakt en dat impliceert dat je andere mensen ook zult moeten toestaan dat zij dat doen op hun eigen manier, de manier die voor hen het best voelt.

Kortom, zoals wel vaker gebeurt, wijzen wij er weer op om je eigen leidraad te volgen, om te voelen wat voor jou waarheid is en daar voor te staan op een geweldloze manier, maar wel op een heldere en duidelijke manier. Je kunt eenvoudig jouw standpunt uiteen zetten en het daarbij laten. Je hoeft een ander niet te overtuigen en wanneer deze overtuigingsdrang van jou afvalt, kun je ook op een neutrale manier je eigen standpunt naar voren brengen. Eenvoudig uitleggen waar jij staat. Je hoeft jouw standpunt niet in te slikken. Maar laat een ander ook zijn of haar eigen motivaties, zonder hem of haar te willen overtuigen, want jouw gelijk is zijn of haar gelijk niet en zijn of haar gelijk is het jouwe niet.

We hebben elkaars mening te respecteren

Kunnen we op die manier met elkaar samen leven? Onder die voorwaarden? Ik respecteer waar jij staat en jij hebt te respecteren waar ik sta. Wanneer we zeggen: “je hebt het te respecteren” bedoelen we niet dat een ander dat móet, maar dat er eenvoudig niets anders voor hen opzit, net zo min als er voor jou iets anders opzit dan te accepteren waar een ander is.

Een breder bewustzijn is niet automatisch beter, net zo min als de middelbare school beter is dan de kleuterschool. Jullie gaan eenvoudig een ontwikkelingsweg door en dat wat jullie met elkaar gemeen hebben, is het eeuwige Zijn. Hoe zou het ene Eeuwige Zijn beter kunnen zijn dan het andere Eeuwige Zijn? Het is alleen zo dat jullie in deze menselijke ervaring verschillende ontwikkelingspaden bewandelen.

Probeer een ander dus niet te overtuigen, maar probeer jezelf ook niet kleiner te maken, omdat je een ander pad loopt dan een ander. De groep die net als jij dit andere pad loopt, is op dit moment nu eenmaal nog kleiner dan dan de groep mensen die nog louter in het fysieke lichaam geaard zijn.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *