Channeling

Trouw zijn aan het Licht

We zijn verheugd te zien dat jullie bereid zijn samen te komen in openheid, in welwillendheid naar de Waarheid, temidden van de ogenschijnlijke chaos waarin jullie leven, in de hedendaagse maatschappij of de overblijfselen daarvan. Je zou kunnen zeggen dat jullie herrijzen temidden van deze chaotische opstapeling van oude energie, die zich nu zo overduidelijk manifesteert.

Kunnen jullie de rust bewaren, zelfs wanneer alles wat je voor ‘normaal’ hield om je heen afbrokkelt? Kun je in deze bundel van licht blijven, die jij vertegenwoordigt hier op aarde? Kun je deze bundel bewonen, temidden van alles wat er om jou heen gebeurt, in plaats van ‘naar buiten’ te gaan en er iets van te vinden? Dit is de uitdaging, lieve mensen, waarvoor jullie in dit tijdvak gesteld worden. Want zeker, jullie weten wat liefde is, jullie weten wat ruimte is, jullie weten wat waarheid is, jullie voelen het in je vezels wanneer je het hoort of leest, maar wat als je op de proef wordt gesteld door zo’n enorme maatschappelijke verschuiving, door zo veel meningen en zo veel ideeën over wat er misgaat? Kun je temidden daarvan trouw blijven aan wat je weet en voelt, aan dat wat voor jou voorop staat?

Want het staat voor jullie voorop: jullie zijn lichtwezens en jullie weten het, jullie zijn liefdewezens en jullie voelen het, jullie zijn opgelijnd met de waarheid en jullie weten het wanneer je daarvan afwijkt. Dan ontstaan er stress en spanning. Dus kun je alleen maar opnieuw contact maken met de waarheid, met de ruimte, met de stilte? Dit is wat jullie te ‘doen’ staat. Dit is het licht vasthouden, temidden van de duisternis, dit is waarde toevoegen aan deze aardeplaneet. Dit is voorleven wat we in werkelijkheid zijn.

En het valt niet mee wanneer je gebombardeerd wordt, zoals zo vaak in jullie levens gebeurt, door meningen, door opvattingen, door ‘nieuws’, dat naar zijn aard een interpretatie is van wat er aan de hand is. En is het zo moeilijk om, zoals je nu ervaart, hier te blijven? Hier, waar het moeiteloos is. Waar het licht is. Waar jij straalt in je eeuwige waarheid. 

Als geconditioneerde mensen denken jullie dat er van alles moet gebeuren, dat jullie dingen moeten bewerkstelligen, ook in je persoonlijke leven, dat er van alles van de grond moet komen, dat er weerstand geboden moet worden, en wij zeggen jullie: dat is niet correct. Als er al iets gebeuren moet, dan vloeit dat voort uit de rust die je op dit moment ervaart. Dan is dat natuurlijk, moeiteloos en genoegzaam. Dan heb je er plezier in.

Dit is hoe jullie het onderscheid kunnen maken, temidden van iedereen die meegevoerd wordt in de maalstroom van opvattingen, angsten en illusies. Dit is hoe jullie als een pilaar van licht de waarheid kunnen belichamen: jullie blijven ‘thuis’, niet in letterlijke zin, maar in je veld, geborgen in het licht. En jullie dragen dat uit zonder inspanning, gewoon door niets te doen.

Over het hele aardoppervlak leven er mensen die dit beseffen of die bereid zijn dit te beseffen: dat het erom gaat een grid van liefde en licht te leven hier op aarde en dat we op die manier onze frequentie verhogen. Elk mens voor zich in zijn eigen ruimte. Zonder iets te doen maar door eenvoudig trouw te zijn aan het Zijn. En we benadrukken nogmaals: dat betekent niet dat je bewegingloos door het aardse bestaan gaat, dat betekent niet dat er geen acties zullen zijn. Maar komen ze vanuit rust of komen ze vanuit weerbaarheid, dat altijd een idee van tekort impliceert? En jullie voelen het verschil. 

We danken jullie voor je aandacht en aanwezigheid en voor jullie niet aflatende bereidheid om steeds weer contact te maken met de waarheid en het licht, wat er ook gebeurt, 

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *