Channeling

Het behoud van de Aarde

Lieve mensen,

We spreken vandaag over het behoud van de aarde. Voor velen van jullie is het een zorgelijke situatie: die aarde die bevuild en vervuild raakt door het toedoen van haar menselijke bewoners en als uitvloeisel van de manier waarop jullie haar hebben ingericht.

De aarde heeft een ziel en wenst samen te werken

De aarde heeft een ziel, net als jullie en alle andere levende wezens die zich op haar manifesteren, en de aarde is na het ondergaan van alle ontwikkelingen over de afgelopen decennia tot het doorvoelde besef gekomen dat ze wenst samen te werken met de mensheid. Dat er niet langer sprake kan zijn van éénrichtingsverkeer, van een situatie waarin gebruik wordt gemaakt van haar schatten en bronnen, maar van de andere kant wordt afgepast, wordt afgemeten, met het terugplanten van een boom hier en het reduceren van wat chemicaliën daar.

Op basis van wederzijds respect en liefde en aandacht voor elkaar

De aarde wil in een samenwerking stappen die gebaseerd is op wederzijds respect en op liefde en aandacht voor elkaar. Het ontroert u wanneer u deze zinnen hoort en ook u zult van binnen voelen dat u de aarde nooit zo zeer erkend heeft voor de mogelijkheden die zij u biedt. Zelfs wanneer u een bewust mens bent, met oog voor een goed gebruik van de aarde, zal het idee dat er sprake zou zijn van een werkelijke wederkerigheid in het contact, waarbij u de aarde erkent voor alles wat ze u geeft: zuurstof, schoonheid, voedingsstoffen en feitelijk alles wat u nodig heeft voor uw bestaan, ook in u een snaar raken.

En dat doen we door haar te erkennen, te waarderen en met haar te communiceren

En hoe zou u kunnen teruggeven aan de aarde op een manier die door haar ontvangen wordt en voedend is voor haar, anders dan dat u let op uw afval, uitstoot en de manier waarop u uw kinderen voedt? Dat doet u door haar te waarderen, door haar aan te spreken, met haar te communiceren en haar dank te zeggen voor alles wat ze u met zo veel liefde en toewijding geeft. En door alles wat op haar groeit en leeft eveneens aan te spreken, te erkennen, ermee te communiceren op manieren die door u en andere aardebewoners nog ontgonnen moeten worden. Door u af te stemmen op de frequentie van deze levende wezens – aarde, dieren en planten eender – en af te wachten in hoeverre het wezen in kwestie zich bereid toont ook met u een vorm van communicatie aan te gaan.

Uitbuiting veroorzaakt pijn

Het is niet gemakkelijk voor mensen om dat te doen, omdat er een enorme last op uw schouders rust, van uitbuiting en schuld, die het gevolg is van een onbewust omgaan met uw leefomgeving. Het is niet makkelijk om dat bij elkaar te nemen en te zeggen: het spijt me, dat ik zo onbewust ben omgegaan met levende wezens die gelijk zijn aan mij en ik erken dat dat pijnlijk geweest is, en minder dan optimaal, zowel voor mijzelf als voor de andere ‘partij’.

Toch is het belangrijk om dat te doen, om tranen te laten en dit feit te erkennen, niet omdat u schuldig bént of zich zou moeten wentelen in schuldgevoel, maar omdat u verder wenst te gaan op een andere manier en omdat u nú bent wakker geworden voor het feit dat samenwerking de hoogste weg is. De manier waarop u anderen behandelt, is de manier waarop u uzelf benadert en wat u aan anderen doet, doet u ook aan uzelf. Dat is nu eenmaal hoe projectie werkt, en projectie is het basisprincipe van het model dat u leeft hier op aarde.

Afstemmen door te voelen naar het wezen van de ander

Kijk of u in de omgang met een plant eens kunt luisteren, u kunt afstemmen op de plant, niet door te kijken naar haar vorm of haar blaadjes, maar door te voelen naar haar wezen. Een plant is een wezen, een bloem is een wezen. Voor dieren is het makkelijker te erkennen dat zij inderdaad een ziel hebben, maar in het plantenrijk, waarin niet gesproken wordt op een manier die voor u te verstaan is, is dat lastiger. Het lijkt dan bijna alsof u te maken heeft met dood materiaal, al kan niets verder van de realiteit verwijderd zijn.

Wij vragen u elkaar te benaderen met aandacht, met respect en met een afwachtende houding, zodat u niet zo zeer uw eigen ideeën op de voorgrond stelt, maar de boodschap van het andere wezen centraal stelt, teneinde een zeker evenwicht te vinden in de communicatie die u tot nu toe gebezigd heeft. Luister eens, ga eens liggen in een grasveld, zet u eens onder een boom en leun tegen haar prachtige, doorleefde schors. Wat zou deze boom u te zeggen kunnen hebben? Bedenk het niet, maar wees in aandacht bij dit prachtige schepsel. Maak u beschikbaar en bied u aan als gezelschap, als luisterend oor, als iemand die oprecht geïnteresseerd is.

Wanneer u zich op een dergelijke manier opstelt, dan heeft u een helende invloed op de aarde. Dan gaat u voelen dat u nooit bent omgeven met dood materiaal en dat u allemaal onderdeel uitmaakt van dezelfde levensstroom en hetzelfde principe. Dan gaat u werkelijk een samenwerking aan die gebaseerd is op het wederzijds in acht nemen van elkaar. En dat is waar de aarde en uw gehele ecosysteem behoefte aan hebben.

Zet deze lijn meteen door bij uw medemens

En wanneer u deze levenshouding toch oefent: oefen het ook met uw medemens. Oefen u in het aanwezig zijn bij anderen op een voelende manier, op een afwachtende manier, met een houding van respect en erkenning, oefen u in het achterover zitten en eenvoudig gezelschap houden van elkaar, zonder dat de ander u iets moet geven, op wat voor manier of in welke vorm dan ook, wees eenvoudig een luisterende en voelende aanwezigheid voor de ander. En houd uw mening of gedachten nog even voor u.

Praten is een overgewaardeerde vorm van communiceren, die een te grote plek is gaan innemen in het spectrum van communicatiemogelijkheden, ten koste van de meer subtiele vormen van communicatie. Laat uw gesprekspartner in de stilte ook voelen naar u. Houd u beschikbaar, maar op een afwachtende manier.

Zo zult u gaan voelen dat er veel subtielere lagen zijn in het communicatieproces dan u toe nu toe gevoeld en erkend heeft. Wij wensen u veel plezier met het op die manier samenzijn met uw medemens, en met alle andere wezens op deze planeet, en wij zeggen u: dàt is de sleutel voor werkelijk wederzijds respect en een samen leven op deze prachtige planeet die jullie je Thuis mogen noemen.

Met veel liefde en achting voor uw aandacht en oprechte bereidheid present te zijn, in liefde voor uzelf en de u omringende wezens,

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *