Infinity
Channeling,  Vereniging

Groei gebeurt nu op groepsniveau

Dag lieve mensen,

Wij zijn steeds verheugd over de mogelijkheid om jullie bijeen te roepen en jullie ertoe aan te zetten te herinneren wie jullie zijn.

Jullie zijn oude zielen, jullie draaien al vele levens mee

Jullie weten wat het is om verankerd te zijn in een zeker ego-besef

Jullie weten wat het is om het Licht compleet te vergeten

Jullie weten wat het is om dusdanig te materialiseren dat je je bestaan als en in Licht ontkent

Dankzij deze ervaringen hebben jullie een enorme veerkracht opgedaan en een diepe kennis van wat het is om mens te zijn, die jullie kunnen toevoegen aan jullie kennis over wat het is om Ziel te zijn.

Ben je bereid je te verenigen op zielsniveau?

Over de afgelopen periode hebben jullie veel gehoord over ver-eniging: het belang van je verenigen in het Licht. Wij hebben daarover meerdere keren met jullie gesproken en ook via andere channels wordt dit belang steeds weer benadrukt. Jullie verenigen je niet zozeer als persoonlijkheid, maar op het niveau van de Ziel. In hoog tempo worden verschillende lichtcodes vrijgemaakt, waarmee jullie verbonden zijn en die jullie – wanneer ze geactiveerd zijn en jullie ze bewust hebben willen integreren in jullie systeem – herinneren aan jullie werkelijke aard. Jullie worden daarmee steeds meer een bewust Lichtwezen dat zich beweegt hier op aarde, in de materie. De groei zit ‘m in de bereidheid je te verenigen op zielsniveau. Wanneer je je  aangetrokken voelt tot een zekere groepering, een groep Lichtwerkers, een zeker medium of channel, gaat het er niet zozeer om dat jullie op persoonlijk niveau met elkaar gelijkenissen of overeenkomsten vertonen, maar dat jullie dat op zielsniveau doen. Met andere woorden: jullie herkennen in elkaar het Licht en daardoor ook opnieuw in jezelf. Je zou kunnen zeggen dat jullie je samen veel meer kunt her-inneren en eigen maken, verinnerlijken. Dit is de reden dat het belangrijk is om als groep samen te komen en dat jullie groei op dit moment niet op persoonlijk niveau plaatsvindt, hoewel dat wel een gevolg is, maar op groepsniveau. 

Gooi oude ideeën overboord

Er is sprake van een acceleratie waaraan jullie allemaal deelnemen en waarvan jullie allemaal voelen dat je er bewust voor wilt kiezen, ondanks het feit dat er wellicht voorbehoudens zijn op persoonlijk vlak: ideeen over niet-waard zijn, niet goed genoeg zijn of onvoldoende kunnen doorgronden. Je kunt deze ideeën feitelijk direct overboord gooien: ze doen niet terzake. Het gaat erom dat er een zekere herkenning plaatsvindt op zielsniveau. 

En erken dat je je hebt aangemeld

Wanneer wij zeggen: “pak jullie taak op”, dan bedoelen wij jullie taak als ziel: om hier op Aarde een zo weerstandloos mogelijke ontvanger te worden van het Licht, van deze hoge frequenties die op dit moment voor jullie worden klaargezet. Als lichtwerkers delen jullie deze taak. Dit betekent dat jullie grotere zielsdelen naar je toetrekken, dat er meer van jullie Lichtwezen hier op aarde incarneert. De materialisering waarmee jullie persoonlijkheid is ontstaan lost wat op. Jullie worden minder ‘persoon’ en meer ziel. Dit is van groot belang voor de aarde op dit moment in haar ontwikkeling en hoe meer jullie je voor deze ontwikkeling kunnen open stellen en er volmondig ja tegen kunnen zeggen, des te meer er valt te bewerkstelligen. 

Jullie voelen allen een zekere vreugde in je hart wanneer we spreken over dit soort zaken en dit heeft te maken met de belofte die jullie, voordat jullie naar de aarde kwamen, volmondig hebben gedaan. Jullie deden dat vanuit liefde voor de aardeplaneet en voor de ervaringsweg die hier mogelijk is. Vanuit liefde voor de mensheid hebben jullie je aangemeld om voorlopers te zijn in dit legioen, dat steeds lichter en omvangrijker wordt, dat steeds meer plek inneemt hier op aarde. Wanneer we zeggen dat jullie je moeten verenigen, bedoelen wij dan ook dat het belangrijk is te erkennen dat jullie je aangemeld hebben voor deze taak en werkelijk te gaan staan voor deze taak, hoe deze er ook uit mag komen te zien en welke uitwerking op fysiek vlak deze taak dan ook zal hebben. Het gaat er niet meer zozeer om dat je je persoonlijke wonden oplost, hoewel deze zullen mee-oplossen wanneer je het groepsbelang voorop zet. 

Het vooropzetten van het groepsbelang is niet een kwestie van altruisme: het is het gevolg van kennis van jullie eenheid op een dieper niveau. De individualisering die over de afgelopen decennia een hoogtepunt heeft bereikt is op zijn retour. En jullie wenden je daar langzaam maar zeker vanaf. Jullie zijn op de terugweg naar het besef van jullie doorvoelde, bewuste aard als Lichtwezen. 

Neem je inspiratie serieus

Wij moedigen jullie dan ook aan je inderdaad te verenigen, in waarheid, in dat wat je weet, om je gevoel te volgen als het gaat om de groepen waarbij je je aansluit, de digitale klassen die je volgt, de boeken die je leest, de YouTube-filmpjes die je bekijkt, om werkelijk te gaan voelen wat het is om geïnspireerd te leven en deze inspiratie serieus te nemen en voorop te zetten. Niet meer zozeer jouw eigen individuele plek te bevechten hier op Aarde, maar deze plek te offeren ten gunste van het werk dat je hier hebt willen doen en nog altijd wilt doen. 

En word een people of all tribes

Als bij-effect van deze beweging zul je merken dat ook persoonlijke verzwaringen op zullen lossen, simpelweg omdat jullie kiezen voor een waarheid van een dieper niveau. Deze persoonlijkheid speelt niet zo’n grote rol meer: het gaat erom dat jullie een people of all tribes worden. Dat jullie beseffen dat dát wat jullie verenigt jullie gezamenlijke wens om licht naar de aarde te brengen is en niet jullie individuele interesses, hobby’s of voorkeuren. 

Het is belangrijk dat jullie deze plek innemen, niet alleen voor je eigen zielsontwikkeling, maar voor de ontwikkeling van de aarde als geheel, voor jullie als lichtvolk hier op aarde en voor de voorbeeldfunctie die jullie vervullen voor de mensheid: voor mensen die hier nog niet aan toe zijn, maar die door de energetische weg die jullie banen iets zullen opmerken, zullen gaan voelen dat er iets aan de hand is, zich stukje bij beetje zullen open stellen voor een andere realiteit. 

Wij bedanken jullie voor jullie bijdrage. Neem je impulsen serieus en sta gezamenlijk op als een leger van lichtmarcheerders. 

Wij danken jullie voor jullie aandacht, 

Het Veld van Liefde 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *