Channeling

Komt er een nieuwe wereld?

Vraag: Ik hoor veel over de ‘oude wereld’ en de ‘nieuwe wereld’ (Nesara/ Gesara): er zou een andere energie komen met bijvoorbeeld nieuwe financiële systemen. Dat geeft mij veel hoop. Wat zegt het Veld hierover?

Jullie komen uit een fase waarin jullie voornamelijk opereerden vanuit de fysieke en mentale systemen: verdichte vormen, die eveneens verdichte systemen voortbrachten: rigiditeit, verharding, rechtlijnigheid. Jullie bestaan krijgt geleidelijk een veel meer fluïde vorm. Dat betekent dat jullie je steeds sterker bewust zijn van je energetisch bestaan en van alle invloeden die energetisch gezien tot jullie beschikking staan. 

Ook de manier waarop jullie zullen scheppen zal meer fluïde (vloeiender) zijn. Er ontstaat een veel sterker gevoel van mogelijkheid. Met dat gevoel van mogelijkheid komt er ook meer ruimte voor creativiteit. Beide zijn verdrukt geweest in de manier waarop jullie gewoon waren te bestaan. 

Ook de nieuwe financiële systemen worden geregeerd door een breder gevoel van mogelijkheid. Dat betekent ook dat oude organisaties daarop minder invloed kunnen uitoefenen. In jullie ‘oude wereld’ werden dingen sterk uitgedacht, vanuit de behoefte de materiële wereld te beheersen. De oude maatschappij is georganiseerd rond het idee van tekort, en daarmee competitie: je wint of je verliest. Deze kramp verlaat het aardse toneel. Al hebben jullie vanzelfsprekend nog te maken met de uitwas van een systeem dat hard vecht voor zijn overleving. 

Jullie gaan deze ontwikkelingsweg in eerste instantie aan in jezelf, door te vertrouwen op deze vloeiender manier van zijn. Dan zullen jullie merken dat bepaalde impulsen of ideeën ontstaan, en met deze impulsen een groot gevoel van vreugde. Deze vreugde zegt jullie of je een weg wel of niet dient te kiezen. Jullie worden dus steeds meer door vreugde en inspiratie geleid en die verharde manier van zijn valt van jullie af. 

Het enige wat jullie te doen staat, is dit toe te staan en alert te zijn op alle initiatieven die vreugdevol zijn en een gevoel van mogelijkheid in zich dragen. Jullie zullen zien dat ieder mens op zijn eigen manier vorm zal geven aan deze initiatieven. Jullie hebben een enorm potentieel in de vorm van jullie kinderen: er komen enorm veel kwaliteiten op aarde. Jullie bereiden daarbij de weg. 

Voor nu houden we het hierbij. We willen geen nieuwe scenario’s schetsen, waaraan jullie gaan vasthouden. Het gaat om een gevoel van mogelijkheid, potentie, ruimte, vreugde en blijdschap. Jullie nemen afscheid van een oude manier van bestaan. Verheug je daarop. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *