Channeling

De ziel als innerlijk kompas

Klopt het dat onze ziel ‘achter het stuur zit’ in ons leven? Heeft de ziel een ‘agenda’ voor ons leven? 

De ziel is de motor achter jullie ontwikkeling. Op zielsniveau wordt het leerplan voor jouw leven bepaald. Een leerplan is nooit dwingend: het biedt je de mogelijkheid om steeds opnieuw te kiezen. Wanneer je een keuze maakt die indruist tegen wat liefdevol, verrijkend of bevrijdend is, dan zul je dat voelen in je systeem. Het is pijnlijk om in te druisen tegen leven-gevende principes, zoals vrijheid en vreugde.

Wanneer je dat langere tijd doet, dan graaf je jezelf als het ware steeds verder in. Dan raak je er steeds meer van overtuigd dat je afgesneden bent van het geheel en raak je steeds verder geïdentificeerd met je vorm. Maar wanneer deze gang van zaken je op een zeker moment weer vermoeit, kan er een opening ontstaan. In diepe vermoeidheid kan de kans op grote ontwikkeling verscholen liggen. 

De agenda van de ziel is de mogelijkheid om vrijheid te ervaren binnen de beperking van het aardse bestaan. Door jullie keuzes scheppen jullie de mogelijkheid om vrijheid en vreugde te ervaren, wat de omstandigheden ook zijn, en hoe meer je deze vrijheid ervaart, des te meer de omstandigheden zich daarnaar ook zullen schikken. Een keuze voor vrijheid betekent in eerste instantie niet dat je vrij bent van de aardse beperkingen, maar dat je deze vrijheid ervaart onafhankelijk van deze beperkingen. Daarmee lossen beperkingen op termijn op. 

En wat gebeurt er wanneer we de sturing van de ziel negeren of onderdrukken? Kan de ziel zich dan uit dit leven terugtrekken, omdat deze niet de kans krijgt om tot expressie te komen? 

Wanneer een mens de vraagstukken die hij tegenkomt in zijn leven steeds op dezelfde wijze beantwoordt: vanuit angst en beperking, wanneer er geen ‘lucht’ bij dit proces komt en deze mens zich dus steeds verder ingraaft, de kant van de beperking op gaat, dan kan het zijn dat de ziel deze ontwikkeling op een zeker moment een halt toeroept. 

Dat is geen straf, of een ‘game over’, het is een ingreep in een inefficiënt proces. 

Wanneer je voelt waar de ziel heen wil, en je kunt dit voelen aan de hand van de vreugde die je met bepaalde ontwikkelingen voelt, dan gebruik je de ziel als een innerlijk kompas. Je voelt waar deze heen wil. Je voelt wat de ziel wil ervaren. Je wordt naar het veld geleid waarop jouw ontwikkeling ligt en bent je bewust van een gevoel van ‘mogelijkheid’.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *