Channeling

Bewust ‘ja’ zeggen tegen het licht

In jullie levens verschuift er veel. Jullie worden je bewust van nieuwe krachten, nieuwe mogelijkheden, zoals de mogelijkheid tot het dieper doordringen tot de essentie. Jullie voelen allemaal een groot verlangen naar deze verschuiving en ze stelt jullie ook voor raadsels. Hoe werkt het nou? Hoe zit het nou?

Jullie worden gedragen in deze verandering, die onvermijdelijk plaatsheeft, want de aarde wordt naar een hoger energetisch niveau getild: een niveau waarop de verdichting wat oplost. Datzelfde geldt vanzelfsprekend voor jullie, want jullie lichamen zijn onderdeel van de aarde, gemaakt van de stoffen waarin de aarde voorziet.

Net zoals Moeder Aarde op dit moment oude energieën loost, oude frequenties loslaat, doen jullie dat ook. Jullie systeem raakt meer doordrongen van licht en lucht en van de intelligentie die daarin meekomt, want licht is intelligentie, is ‘weten’, is verbonden.

Deze verschuiving heeft ook zonder jouw goedkeuring plaats. En toch is het belangrijk dat je deze verandering draagt. Dat je voelt dat je haar ondersteunt en wilt bijdragen aan dit veranderende veld.

En wat betekent bijdragen? Dat betekent dat je luistert naar de impulsen die jou bereiken in deze tijd. Dat je open staat en gaat voelen waar je iets te doen hebt en waar niet. Jij wordt dan een bewuste drager van het licht, een extensie daarvan.

Een kleine groep die zich verbindt op bewust niveau

Vele mensen in jullie maatschappij zijn hier niet aan toe. Je ziet het om je heen: vele mensen willen vasthouden aan het oude, hebben geen idee wat er op dit moment plaatsvindt hier op aarde. Ze grijpen terug op dat wat ze kenden en willen vasthouden aan hun afgescheiden fysieke lichaam, aan hun bezittingen, hun huis, hun auto en hun baan. Het is een relatief grote groep die deze verandering nog niet kan ondersteunen en een kleine groep die deze heel scherp voelt, die ‘weet’ dat dit gaande is en dat voelt in zijn of haar vezels.

Dit is voor jullie een thuiswedstrijd

Wanneer deze groep zich verbindt op een bewust niveau, krijgt ze een enorm momentum, een enorme scheppingskracht. Daarom is het belangrijk dat jullie je bewust bereid verklaren om het licht te dragen hier op Aarde. Op zielsniveau hebben jullie dat allang gedaan, nog voordat je hier kwam. Jullie arriveren in een tijdperk dat veel meer ‘eigen’ is dan de periode die achter jullie ligt. Dit is voor jullie een thuiswedstrijd, want jullie kennen dit licht: jullie kunnen je daarin vrijelijk bewegen en het jaagt jullie geen angst aan. Maar dat geldt niet voor het gros van de mensheid.

Volg je impulsen en integreer ze in jouw bestaan

Wat doet licht wanneer zo’n groot deel van de mensheid niet bereid is zich daardoor te laten inspireren? Het is eenvoudig aanwezig. Het krimpt niet, het trekt zich niet terug, het blijft stil aanwezig. Klaar om zich uit te breiden.

Wij moedigen jullie aan de impulsen die je op dit moment en in de komende periode voelt serieus te nemen, goed te doorvoelen, goed te integreren in je dagelijks bestaan. Doe ze niet af als gek of new age of onmogelijk, maar neem ze serieus, voel ze als een expressie van de passie die ook in jou opstaat en van een gevoel van mogelijkheid hier op Aarde, nu al. Jullie zijn handlangers van het licht en jullie verspreiden het zelfs wanneer je niets doet.

Kijk wat goed voelt, waar je van geniet, wat je blij en licht maakt en laat de zware ballast van het verleden rusten. Laat ook de zware ballast van het kapitalistisch systeem waarin jullie zijn opgegroeid rusten. Maak je geen zorgen over geld, over hoe het verder moet, maar stel je eenvoudig open voor alles wat jou op dit moment wil bereiken en wat zijn weg kan vinden via jou.

Dan zul je merken dat je leven lichter wordt, zachter en ruimer. En andere mensen zullen dat opmerken en zich daarop kunnen afstemmen, als ze dat wensen of als er voldoende nieuwsgierigheid bestaat. Maar dat is jouw zaak niet. Jij leeft het licht.

Wij danken jullie voor jullie aanwezigheid en jullie bereidheid om alles onder ogen te komen wat jullie bezwaart en om alles dienstbaar te maken aan deze vreugdevolle kracht waarvan jullie onderdeel uitmaken.

Wij zijn jullie broeders en zusters. Wij zijn verbonden op basis van vertrouwen en liefde. Voel dat. Wees je daarvan bewust.

Wanneer er vragen zijn, hoe praktisch en kleinzielig in jullie ogen ook, dan horen wij ze graag.

In liefde,

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *