Channeling

Gewonde vrouwelijke seksualiteit

Vraag: ik heb geen seksualiteit met mijn partner. Hoewel ik daar goed mee kan leven, vraag ik me toch steeds af: zijn er delen in mij geblokkeerd en kan ik daarin nog een beweging maken?

Er zit enorm veel pijn op seksualiteit in het vrouwelijke energieveld. Feitelijk is het een wonder dat zoveel vrouwen überhaupt nog deelnemen aan seksualiteit. Door de overheersing van het mannelijke principe is het vrouwelijke ondergesneeuwd geraakt, waardoor een mechanische en fysieke (eenzijdig mannelijke) expressie van de seksualiteit is ontstaan.

In deze ‘mannelijke’ vorm van seksualiteit is geen ruimte voor het vrouwelijke. Voor vrouwen is het dus lange tijd letterlijk onmogelijk geweest om hun eigen wezen in te brengen. Daar komt bij dat vrouwen veel verwonding met zich meedragen in het emotieveld, met name in de buik. Seksualiteit is een dans tussen het mannelijke en het vrouwelijke (tussen liefde en creatie, tussen zijn en de actie die daaruit voortkomt). En seksualiteit wordt geboren in het vrouwelijke, in het gevoel van mogelijkheid. 

Deze vreugdevolle dans is verworden tot een – van het vrouwelijke losgekoppelde – handeling. En vervolgens kwamen er machtsaspecten aan de orde. De man oefent macht uit, maar de vrouw doet dat net zo zeer, omdat het prettig voor haar is te voelen dat er naar haar verlangd wordt. Ook zij is daarmee gaan spelen. 

Afdalen in de buik

Over het komende tijdvak, en dan hebben we het over de komende eeuwen, zullen jullie deze vrouwelijke seksualiteit weer gaan herontdekken. Maar eerst dient het vrouwelijk veld ontdaan te worden van alles wat het vervuilt en bezwaart. En dat betekent dat oude woede en ergernis, over hoe je jezelf hebt ‘ingeleverd’ of ‘weggegeven’ en over hoe jouw seksualiteit van jou werd afgenomen, nu eerst aan de orde dienen te komen. Nu jullie je vrouwelijkheid steeds meer onder ogen komen, zullen jullie ook gaan voelen hoe gemankeerd dit type seksualiteit is. Dat gaat gepaard met verdriet en woede. 

Als je afdaalt in het buikveld, kun je voelen wat daar nog aan weerstand leeft. Het kan zijn dat je je energetisch terugtrekt, of dat je in de seksualiteit juist initiatief neemt op een manier waarbij je niet bij jezelf blijft. Jullie gaan leren om daarin het midden te houden. Maar om dat te kunnen doen, dient eerst dit vrouwelijk veld compleet omhelsd te worden, met alle pijnlijke brokstukken die zich daarin nog bevinden. 

Er zijn overigens individuele verschillen. Er zijn vrouwen én mannen (in welke seksuele samenstelling ook) die meer gebalanceerd zijn, dus waarbij de seksualiteit meer een uitwisseling is tussen het vrouwelijke en het mannelijke. Maar als collectief zijn jullie allemaal gewond in je seksualiteit. Forceer jezelf vooral niet. Laat het ontstaan, voor zover het ontstaat, en haal elke druk op het ‘moeten’ eraf. Terwijl jullie je deze vrouwelijke pijnplekken bewust worden, mag je jezelf de ruimte geven om precies te doen wat goed voelt voor jou.

Onder de huidige omstandigheden is het onmogelijk om seksualiteit op een gebalanceerde manier aan te gaan. 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *