Channeling,  Licht

Ons verenigen in het Licht

Dag lieve mensen,

Het is een vreugde voor ons om jullie te zien samenkomen, verenigd in het besef van eeuwigheid door het tijdelijke heen. Verenigd in licht en in ‘weten’. En verenigd in het verlangen om dit weten hier op Aarde niet alleen te leven, maar het eveneens aan te reiken aan anderen, vanuit een gevoel van overvloed. Want het is slechts vanuit overvloed dat je dit weten aanreikt. Van Liefde bestaat geen tekort. Van Licht bestaat geen tekort. Van dat wat jullie in werkelijkheid zijn bestaat geen tekort. In tegendeel: het vloeit over. Zelfs in jullie menselijke ervaring zullen jullie merken dat een hart overvloeit wanneer het geleefd wordt, wanneer we ons er naar toekeren. 

Oude egostukken worden verder blootgelegd

We bevinden ons nog in een periode die weerbarstig is in termen van oude egostukken die aan de oppervlakte komen. En er komt nog meer. Deze ego-exposure – het blootstellen van al deze aspecten van het ego – rolt nog door. Over de afgelopen jaren heeft zich een grote hoeveelheid Licht naar de Aarde toegesneld. Dat gebeurde in reactie op de wens van Moeder Aarde om een andere ervaring aan te gaan. Als gevolg van het toesnellen van dit licht komen al deze oude stukken aan de oppervlakte.

Wat te doen? Dat is een vraag die vele mensen bezig houdt: moeten we in actie komen, moeten we iets doen? Moeten wij ons verenigen?

Je moedwillig verzamelen

Jazeker, je verenigt je in het Licht. Je verzamelt je met elkaar in het licht. En uit deze moedwillige verzameling in het licht van groepen mensen-die-daaraan-toe-zijn vloeit iets voort. Je zou kunnen zeggen dat het licht dan vorm krijgt via jullie, dat het geleefd wordt door jullie heen. En dit heeft een effect. Sommige mensen zullen voelen dat er acties aan verbonden zijn, dat zij zich gaan wijden aan andere dingen dan daarvoor. Maar de basis-conditie daarvoor is deze vereniging in het Licht. Wij moedigen jullie dan ook aan, voor zover wij jullie ooit ergens toe zouden aanmoedigen, om je zo veel mogelijk te verlaten op het Licht, je te verenigen in het Licht en je daar niet vanaf te laten brengen.

Een lichtwerker doet geen werk

Dit is wat het betekent om een lichtwerker te zijn. En vanuit jullie ego-profielen wordt het woord ‘werker’ vaak verkeerd begrepen. Jullie doen geen werk. Jullie volgen de leidraad van jullie hart. En deze leidraad leidt jullie langs een moeiteloos pad. Dit vraagt niets van jullie. Dit vraagt uitsluitend dat je de leidraad van vreugde volgt. Het is voor ons fijn om te merken wanneer mensen deze vreugde gaan omhelzen in hun leven, wanneer ze zich omdraaien van een leven dat louter naar buiten gericht is, dat louter gericht is op persoonlijke hoop en persoonlijke verlangens, en – op het moment dat deze geen verlangens geen belofte meer in zich houden – zich terugwenden naar het Licht. En als het ware thuiskomen op de plek die altijd zo dicht bij hen is geweest. Dichter bij dan wat dan ook. Het verheugt ons om te zien wanneer mensen daaraan toe zijn.

Jullie verlangen verlicht de Aarde

Vanuit ons perspectief bezien is de Aarde een lappendeken van dimensies: van verschillende ervaringsplateaus. En de stukken waar mensen huizen die terugverlangen naar het Licht, die thuis willen komen in dat wat ze zijn, lichten op. En dit vormt een soort netwerk over de Aarde heen. Wij moedigen jullie aan te blijven vertrouwen op deze innerlijke leidraad die jullie begeleidt overal waar je gaat, en deze trouw te zijn, niet omdat het moet, niet omdat de religie of spiritualiteit dat jullie zou voorschrijven, maar omdat dit natuurlijk is. Dit is het meest natuurlijke dat je zou kunnen doen in je menselijk bestaan.

Wij danken jullie voor je aandacht en wij moedigen jullie aan om eventuele vragen die je bij je draagt neer te leggen in het Veld, wanneer je voelt dat je dat wilt. 

In Liefde, 

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *