Channeling

Wat verlang jij van jouw leven?

Stop met volgen en start met scheppen…

De Westerse maatschappij kent nogal wat normen en waarden, of zou je het liever eisen willen noemen? Het is de bedoeling dat je meedraait op school en in de maatschappij, dat je deelneemt aan de ‘gezondheidszorg’ en dat je je houdt aan alle regels die voor jou zijn opgesteld in ‘het stelsel van regels die deze maatschappij mogelijk maken’. Het is belangrijk je te realiseren dat je jarenlang, zo niet levenslang, beïnvloed bent door wat jullie de ‘cultuur en gebruiken’ noemen in jullie maatschappij.

En wij ontkennen het belang van regels of samenlevingsvoornemens niet. Het is fijn een visie te hebben op het inrichten van de samenleving. Maar de visie die jullie naleven is een nalatenschap, eerder dan een gezamenlijk overeengekomen leefwijze. Jullie hebben geleerd je te houden aan de regels die er al waren en kregen tijdens jullie leven verdere regels opgelegd waaraan jullie je dienden te conformeren en het is de vraag of dit stelsel van regels jullie nog dient.

Leven in automatisme

Wat er in jullie vooral manifest is geworden, is de neiging je te onderwerpen aan de regels. Dit is het resultaat van een zorgvuldig proces dat met opzet zijn beslag heeft gekregen en het is dan ook nuttig om de regels waaraan jij je gemiddeld houdt wat zorgvuldiger te onderzoeken op hun validiteit. Veel van wat jij je leven noemt is een automatisme geworden.

Jullie hebben de indruk gekregen dat jullie allerlei dingen nodig hebben en deze dingen worden gepitcht via reclames en billboards. Omdat jullie deze dingen nodig denken te hebben, houden jullie je bezig met een dagelijkse baan die je mindless maakt, op een kantoor en in een stad waarin alles van machinaties aan elkaar hangt. Het lijkt alsof nieuwe technologieën jullie dienen en het is de vraag of dat zo is, of ze je niet verder verwijderen van jouw kern en je wezenlijke aard.

Deze verlangens en deze ‘manieren om die verlangens te bereiken’ zijn met opzet ontworpen door een maatschappij die gebaat is bij de instandhouding van een gemachineerde samenleving, waarin mensen zich niet afvragen wie zij zijn en wat zij verlangen van hun leven op aarde. De scheppingskracht in haar vrije vorm wordt de kop ingedrukt en mensen worden bang gemaakt, zodat ze denken te moeten overleven in een constructie die niet de hunne is.

Wat zou je willen voor jezelf en je kinderen?

Het is belangrijk dat je dat doorziet en je weer gaat afvragen wat jij verlangt van jouw leven, wat je graag zou willen voor jezelf en voor je kinderen en voor de mensen van wie je houdt. Wil je beladen met verzekeringen en pensioenconstructies door het leven, of zou je liever wakker worden voor jouw mogelijkheden en deze stap voor stap in de wereld zetten op een manier die jou voorkomt als kloppend, als juist? Wanneer je jezelf dergelijke vragen stelt, ben je op een scheppende wijze bezig dit leven vorm te geven en het is belangrijk dat je dat gaat doen.

Geef jouw positie als volgeling op

Hoe wil jij leven? Wat wens jij neer te zetten? Met welke mensen wens je je te omringen? En waar wil je voor (leren) staan? Het zijn allemaal vragen die jou in een mate van ‘eigenaarschap’ zetten die je nog onwennig voorkomt. En toch is dit wat van jou in dit tijdvak wordt gevraagd. Je wordt gevraagd jouw positie als volgeling op te geven en de rol van schepper op te pakken.

Jij regelt jouw eigen vrijheid

Wanneer je op deze manier in het leven gaat staan, dan zul je merken dat er een mate van plezier bij je komt in de dingen die je doet. Dan zul je je niet zo zeer speelbal voelen van de situatie en gaan rusten in dat wat jij bent: een soeverein mens dat zich hier op aarde mag manifesteren op een manier die hem of haar past. Jij regelt jouw eigen vrijheid. Jij omringt je met dat wat jou past.

Wanneer je op die manier leeft, dan zul je ook andere mensen inspireren met jouw zelfverkozen vrijheid.

In Liefde,
Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *