Channeling

De verwarring over Liefde

Wat is nou liefde en wanneer ervaar je het? Wat is het onderscheid tussen Liefde (met een hoofdletter) en de liefde die in jullie wereld daarvoor doorgaat?

Als zielen op deze aardse weg zijn jullie vaak op zoek naar iets: een sensatie, een warm gevoel, het idee dat je met de ander iets ‘hebt’, iets bijzonders. Liefde heeft daarmee eigenlijk weinig te maken.

Liefde is de mate waarin je ruimte voelt

Het is eerder een innerlijke gesteldheid dan een gevoel.

Vanuit deze ruimte kijk je naar de wereld om je heen en zie je dat het in orde is, dat alles werkelijk in orde is en dat de dingen die gebeuren of schijnbaar gebeuren op dit aardse vlak niet zo potent (krachtig) zijn als je denkt. Dat ze niet de invloed hebben waarvan je dacht dat ze hadden. Het is feitelijk aanschuiven bij je aardse ervaringen en daar naar kijken, daar mee zijn.

Vanuit deze ruimte kijk je naar de persoonlijkheid

Wanneer je geïdentificeerd bent met jouw persoonlijkheid – die lang niet zo ‘vast’ is als jullie vermoeden – dan kun je geen contact maken met deze ruimte. Dan vergeet je dat deze ruimte bestaat. Het werkt eerder andersom: vanuit de ruimte kijk jij naar de persoonlijkheid, naar de bewegingen die deze maakt, naar de drukte die deze maakt. En wat zou ruimte anders geneigd zijn te ‘doen’ dan dat zo te laten? Het is in orde: die persoonlijkheid doet zijn of haar ding en dat is helemaal prima, zo lang er geen verwarring bestaat over jouw identiteit. Jij rust in de ruimte die je bent, terwijl al deze bewegingen zich voordoen.

Dan rust je in je werkelijke aard

Wanneer een persoonlijkheid dingen doet die niet in overeenstemming zijn met Liefde, met dat Veld waarvan jij onderdeel uitmaakt, dan is ook dat in orde. Kun je er gewoon naar kijken? Kun je de motivaties en het streven van deze persoonlijkheid ge-waar zijn en laten? Wanneer je dat kunt, ontstaat er een enorme rust en ruimte in jouw bestaan. Dan functioneer je feitelijk alleen als de waarnemer, de grote waarnemer van alle bewegingen in die persoonlijkheid en van alle ‘persoonlijkheden’ daaromheen. Dan rust jij in jouw werkelijke aard.

Je hoeft niets te doen

Zo vaak zijn jullie bezig met het verfijnen van deze persoonlijkheid, met het bereiken van een status waarin deze persoonlijkheid zich gelukkig voelt, het juiste doet, het juiste denkt, voelt, zegt en bereikt. En deze bezigheid leidt jullie verder de verwarring in. Jullie raken steeds verder verwijderd van de ruimte die je bent in dat proces van identificatie met de persoonlijkheid. Dat is niet erg, want in de realiteit kun je niet verwijderd raken van wat je bent. Toch kan die ervaring pijnlijk aanvoelen, omdat je tijdelijk jouw Thuis vergeet.

Wij moedigen jullie aan vaker terug te komen naar die stille aanwezigheid in jullie zelf en van daaruit het leven te beschouwen. Gewoon de bewegingen waar te nemen. “Goh, kijk eens wat er ogenschijnlijk gebeurt. Goh, kijk eens wat ik daar vanuit mijn persoonlijkheid van vind. Goh, kijk eens wat ik voel. Kijk eens wat die ander doet of voelt.” Laat het daarbij. Wees er eenvoudig mee. Jullie hoeven niets te doen aan het ontvouwen van de gebeurtenissen om je heen. Jullie nemen het louter in ogenschouw.

Word de schouwer. Voel het en neem eraan deel zo veel als je wilt. Maar schouw intussen ook. Dat is wat jullie Lucht zal geven. Ruimte. Acceptatie en Liefde. En daarmee zijn jullie op de goede weg.

In Liefde voor en acceptatie van jullie keuzes in elk moment,

Het Veld van Liefde

(Wij zijn een groepsbewustzijn dat werkzaam is in het veld dat mensen ondersteunt op hun aardse reis. Wij staan in nauw contact met de aarde, vanuit een voorliefde voor de ervaringsmogelijkheden die zij biedt, en wij stellen ons ten doel jullie te leren zowel de ruimte te bewonen die je bent, als deze aardse ervaring met beide ‘handen’ aan te pakken. Het is een geweldig voorrrecht hier te zijn en tegelijkertijd de ruimte te leven die je bent. Het geeft een compleet ander perspectief op jullie dagelijkse bezigheden. Des te minder je vereenzelvigd bent met je ervaring, des te meer je deze kunt beleven, in vreugde en in vrijheid.)

2 Comments

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *