Channeling

Vrijheid begint bij jezelf

Lieve mensen, 

Het is duidelijk dat er veel in de maatschappij verandert. Grotere structuren worden zichtbaar, samenwerkingsverbanden die nooit in jullie hoogste belang hebben gewerkt. Het is nodig en belangrijk dat jullie je bewust worden van alle manieren waarop het oude principe van macht en beperking werkzaam is over de volle breedte van jullie maatschappij. 

Dit oude principe is stervende, want er is onvoldoende draagvlak om het hier op aarde te blijven verankeren. Maar omdat het stervende is, is er sprake van een verharding en acceleratie, waarbij steeds duidelijker wordt welke energie onder deze oude structuur werkzaam is. Jullie worden je bewust van alle manieren waarop jullie onvrij zijn, waarop jullie je vrijheid hebben laten inperken onder het mom van vooruitgang, of stabilisering, onder de vlag van een beperkt idee van ‘welvaart’, dat post kon vatten omdat grote groepen mensen functioneerden vanuit een zekere angst voor tekort. Jullie waren in beslag genomen door het idee dat dit ‘nu eenmaal is zoals het werkt’.

Zonder jullie ‘medewerking’ was deze situatie niet ontstaan

In jullie kan een grote woede ontstaan over deze gang van zaken. Wanneer je werkelijk doorziet hoe alle radertjes in deze maatschappij functioneerden om jullie in het gareel te houden, werkzaam te houden, om jullie in te passen in deze vreugdeloze maatschappelijke structuur die geen ruimte biedt voor creativiteit of vrijheid, dan kun je boos worden. 

Ergens is dat begrijpelijk, maar we willen jullie ook op het volgende wijzen: 

Deze situatie was zonder jullie ‘medewerking’ niet ontstaan. Jullie bewustzijn had onvoldoende ruimte en kracht om überhaupt tot het besef te komen dat dit systeem niet klopt. Pas nu er een enorme versnelling plaatsvindt, een grote acceleratie van het licht in jullie en in de aarde, worden deze stukken duidelijk en kun je deze conclusies trekken. 

Nu komt het op een vrije keuze aan

Je zou kunnen zeggen dat de afgelopen decennia, eeuwen zelfs, hebben gediend om een doorvoelde ervaring te krijgen van wat het is om onvrij te zijn. Op dit moment verschuift dat. Jullie kunnen niet meer verder op de oude manier. Maar het oude wil wel verder met jullie. En zo komt het nu op een vrije keuze aan: ga ik mij losmaken van alle oude concepten en structuren en ben ik bereid te beginnen met mezelf? Waar heb ik nog oude, beperkte ideeen over wie ik ben en wat ik mag doen, over wat ik nodig heb en hoe ik me moet gedragen om veilig te zijn? 

Want deze verschuiving ga je in eerste instantie aan in jezelf. Jij bent onvrij en de maatschappelijke structuren om je heen leggen die waarheid bloot. Jij had je deze structuren nooit laten gezeggen wanneer je niet diep van binnen onvrij was. Je kunt alleen in situaties terecht komen die eenzelfde frequentie dragen als de frequentie die jij draagt in jezelf. 

Eerst moet het oude compleet worden aanvaard

Zie deze ineenstorting dus als een goed teken. Want ook in jou stort het ineen. Ook in jou wordt helder welke knevelende gedachten jou hebben beheerst. Niet alleen in dit leven, maar ook in levens daarvoor – of daaraan parallel. Wanneer er in jou iets verandert, kan er over de hele linie iets veranderen. Alle onvrijheden in jou zullen nu naar de oppervlakte komen. Durf jij je uit te spreken? Durf jij jouw vastgeroeste ‘privileges’ los te laten? Voel je waar je anderen nog naar de mond praat? Durf jij op eigen benen te staan? Ben je bang voor verlies? Allemaal het resultaat van conclusies die je hebt getrokken over jezelf en over wat jij hier op aarde vermag en wat niet. 

Wees dus dankbaar voor deze periode, want zij brengt alles aan het licht. In eerste instantie in jou. En wanneer jij gaat voelen dat jouw vrijheid inherent is, dat wil zeggen dat wat jij bent in wezen vrij is, altijd, onafhankelijk van de omstandigheden, dan zul je merken dat ook jouw uiterlijke omstandigheden aan de hand daarvan zullen verschuiven. Dan zullen jullie een structuur neer gaan zetten op aarde die voortvloeit uit dit besef. Dan zullen jullie jezelf niet meer knevelen zoals je gewend was te doen. En dat is de geboorte van een nieuwe periode hier op aarde. 

En dan wordt het nieuwe geboren

Om het nieuwe geboren te kunnen laten worden, moet het oude eerst aan de oppervlakte en compleet aanvaard worden: zó hebben jullie dit dus gedaan. Dit hebben jullie je laten getroosten. Dit hebben jullie toegestaan, vanuit jullie beperkte denken. En op deze manier kunnen we niet langer door.  

In de komende periode is het nog even uitzitten, maar de doodsstrijd van het oude is begonnen. Wees je daarvan bewust. Als het licht gezien is, kan het nooit meer zo donker worden als het was. Jij bevrijdt jezelf. 

In liefde,

Het Veld van Liefde

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *